Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2011

PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f i g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r

o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r Nr 157, poz. 1240

z późn. zm.) następujące informacje;

 

I.   WYKAZ OSÓP PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500 ZŁ W ROKU 2011

 

Lp.

Imię i nazwisko/ nazwa

Rodzaj

podatku/opłaty

Forma ulgi: odroczenie, umorzenie, rozłożenie spłaty na raty

Wysokości umorzonych ulg,  kwot umorzonych, odroczonych, rozłożonych na raty

Przyczyny umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty

1.

Dobosz Mariola

podatek rolny, od nieruchomości plus odsetki 

umorzenie

2.140,00 zł

Ważny interes podatnika

2.

Gargacz Czesław

podatek od nieruchomości

plus odsetki

umorzenie

755,00 zł

Ważny interes podatnika

3.

Niezgoda Mariusz

podatek rolny

i od nieruchomości

przełożenie terminu płatności

1.126,00 zł

Ważny interes podatnika

4.

Kułakiewicz Andrzej

podatek rolny i od nieruchomości

odroczenie

1.078,00 zł

Ważny interes podatnika

5.

Herba Agata

podatek rolny i od nieruchomości

przełożenie terminu płatności

2.734,00 zł

Ważny interes podatnika

6.

Mertin Adam

podatek rolny, od nieruchomości plus odsetki

przełożenie terminu płatności

2.609,80 zł

Ważny interes podatnika

7.

Gargacz Czesław

podatek  od nieruchomości

plus odsetki

przełożenie terminu płatności

589,00 zł

Ważny interes podatnika

8.

Dobosz Mariola

podatek od środków transportowych plus odsetki

umorzenie

4.172,48 zł

Ważny interes podatnika


 

II.  WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ

Lp.

Imię i nazwisko/ nazwa

Rodzaj podatku/opłat

Forma ulgi: odroczenie, umorzenie, rozłożenie spłaty na raty

Wysokości umorzonych kwot

Przyczyny umorzenia

1.

Witold Gruszkiewicz

podatek od nieruchomości

umorzenie

2 500,00 zł

ważny interes podatnika

2.

Tarnopolski Edward

podatek od nieruchomości

przełożenie terminu płatności

5 779,00 zł

ważny interes podatnika

3.

„Transpol” s.c. Tomasz Góźdź

podatek od środków transportowych plus odsetki

umorzenie

6 627,30 zł

ważny interes podatnika

i śmieć współwłaściciela

 

 

  SPRAWOZDANIE O UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE, INNEJ NIŻ POMOC DE MINIMIS
                             
  I. Nazwa podmiotu udzielającego pomocy Wójt Gminy Domaszowice      
  II. NIP podmiotu udzielającego pomocy  752-11-55-401      
  III. Siedziba podmiotu udzielającego pomocy 46-146 Domaszowice ul. Główna 26      
                             
  IV. Sprawozdanie za   2011 rok                
  V. Liczba beneficjentów   243                  
                             
  Tabela                        
                             
  Lp. Podstawa prawna - informacje podstawowe Podstawa prawna - informacje szczegółowe Program pomo-
cowy
Firma (nazwa) albo
imię i nazwisko
beneficjenta pomocy
Wartość
nominalna
pomocy (w zł)
Wartość
pomocy
brutto (w zł)
Forma pomocy Przezna-
czenie pomocy
Intensyw-
ność
pomocy
 
 
  1 2a 2b 2c 3a 3b 3c 4 5 6a 6b 7 8 9
  1 1.33   art..12 ust 1 pkt 4 i ust3,4,6     Nr Fn 3121.1.2011 E54/2004 Sobas Grzegorz 1 088,00 1 088,00 A2.1 d8.1 2,73
  2 1.33   art. 12 ust 1 pkt 4 i ust 3,4,6     Nr Fn 3121.2.2011 E54/2004 Czekaj Paweł 4 594,00 4 594,00 A2.1 d8.1 2,7888
  3 1.33   art.. 12 ust 1 pkt 4 i ust 3,4,6     Nr Fn 3121.3.2011 E54/2004 Barszcz Mariusz 7 657,00 7 657,00 A2.1 d8.1 6,2252
  4 1.33   art.. 12 ust 1 pkt 4 i ust 3,4,6     Nr Fn 3121.4.2011 E54/2004 Sarnicki Krzysztof 4 032,00 4 032,00 A2.1 d8.1 4,2443
  5 1.33   art.. 12 ust 1 pkt 4 i ust 3,4,6     Nr Fn 3121.5.2011 E54/2004 Bartczyszyn Franciszek 1 188,00 1 188,00 A2.1 d8.1 0,3347
  6 1.33   art.. 12 ust 1 pkt 4 i ust 3,4,6     Nr Fn 3121.6.2011 E54/2004 Dębicki Sławomir 11 688,00 11 688,00 A2.1 d8.1 4,0165
  7 1.33   art..12 ust 1 pkt 4 i ust3,4,6     Nr Fn 3121.7.2011 E54/2004 Konarski Władysław 263,00 263,00 A.2.1 d8.1 0,3618
  8 1.33   art.. 12 ust 1 pkt 4 i ust 3,4,6     Nr Fn 3121.8.2011 E54/2004 Sonnek Adam 2 444,00 2 444,00 A2.1 d8.1 3,0875
  9 1.33   art.. 12 ust 1 pkt 4 i ust 3,4,6     Nr Fn 3121.9.2012 E54/2004 Grzempa Mariola 400,00 400,00 A2.1 d8.1 0,6154
  10 1.30   art.. 12 ust 1 pkt 4 i ust 3,4,6     Nr Fn 3121.10.2011 E54/2004 Chrobot Waldemar 119,00 119,00 A2.1 d8.1 3,3826
  11 1.30   art..12 ust 1 pkt 4 i ust3,4,6     Nr Fn 3121.11.2011 E54/2004 Pempuś Mariusz 2 413,00 2 413,00 A2.1 d8.1 1,7234
  12 1.30   art..12 ust 1 pkt 4 i ust3,4,6     Nr Fn 3121.12.2011 E54/2004 Walas Józef 1 494,00 1 494,00 A2.1 d8.1 3,3386
  13 1.30   art.. 12 ust 1 pkt 4 i ust 3,4,6     Nr Fn 3121.13.2011 E54/2004 Sarnicki Krzysztof 6 832,00 6 832,00 A2.1 d8.1 2,7546
  14 1.30   art.. 12 ust 1 pkt 4 i ust 3,4,6     Nr Fn 3121.14.2011 E54/2004 Kułakiewicz Anna 1 688,00 1 688,00 A2.1 d8.1 2,918
  15 1.30   art.. 12 ust 1 pkt 4 i ust 3,4,6     Nr Fn 3121.15.2011 E54/2004 Leszczyk Tadeusz 1 182,00 1 182,00 A2.1 d8.1 2,1704
  16 1.30   art.. 12 ust 1 pkt 4 i ust 3,4,6     Nr Fn 3121.16.2011 E54/2004 Walas Józef 7 169,00 7 169,00 A2.1 d8.1 2,643
  17 1.30   art.. 12 ust 1 pkt 4 i ust 3,4,6     Nr Fn 3121.17.2011 E54/2004 Dębicki Sławomir 3 169,00 3 169,00 A2.1 d8.1 1,1953
  18 1.30   art. 12 ust 1 pkt 4 i ust 3,4,6     Nr fn 3121.18.2011 E54/2004 Klimek Bogusław 969,00 969,00 A2.1 d8.1 3,3295
  19 1.30   art. 12 ust 1 pkt 4 i ust 3,4,6     Nr Fn 3121.19.2011 E54/2004 Kleczyński Michał 2 594,00 2 594,00 A2.1 d8.1 2,3469
  20 1.30   art. 12 ust 1 pkt 4 i ust 3,4,6     Nr Fn 3121.20.2011 E54/2004 Matusiak Piotr 1 057,00 1 057,00 A2.1 d8.1 4,9922
  21 1.30   art. 12 ust 1 pkt 4 i ust 3,4,6     Nr Fn 3121.21.2011 E54/2004 Pukała Zdzisław 5 432,00 5 432,00 A2.1 d8.1 2,2857
  22 1.30   art. 12 ust 1 pkt 4 i ust 3,4,6     Nr Fn 3121.22.2011 E54/2004 Bartczyszyn Franciszek 3 794,00 3 794,00 A2.1 d8.1 2,5347
  23 1.30   art. 12 ust 1 pkt 4 i ust 3,4,6     Nr Fn 3121.23.2011 E54/2004 Walas Piotr 2 682,00 2 682,00 A2.1 d8.1 6,8078
  24 1.33   art. 13 ust 1 pkt 1 ust 2,3,3a 4     Nr Fn 3121.1.2011 E54/2004 Szyńcowicz Edward 1 664,00 1 664,00 A2.1 d8.1 25
  25 1.30   art.. 5 ust.1     Nr 90147/2011/2 N92/06 Adamiak Danuta 309,18 309,18 A1.1 e817  
  26 1,30   art..5ust.1     Nr 90148/2011/2 N92/06 Albert Michał 1 514,68 1 514,68 A1.1 e8.17  
  27 1.30   art..5ust.1     Nr 90135/2011/1 N92/06 Armata Marcin 1 282,31 1 282,31 A1.1 e8.17  
  28 1.30   art..5ust.1     Nr 70123/2011/2 N92/06 Bagiński Grzegorz 717,64 717,64 A1.1 e8.17  
  29 1.30   art..5ust.1     Nr70077/2011/1 N92/06 Bagiński Marian 429,89 429,89 A1.1 e8.17  
  30 1.30   art..5ust.1     Nr 80099/2011/1, 80099/2011/2 N92/06 Balicki Zbigniew 1 655,72 1 655,72 A1.1 e8.17  
  31 1.30   art..5ust.1     Nr 80098/2011/1, 80098/2011/2 N92/06 Balicki Zdzisław 2 796,45 2 796,45 A1.1 e8.17  
  32 1.30   art..5ust.1     Nr 60116/2011/1, 60116/2011/2 N92/06 Bartczyszyn Franciszek 7 154,70 7 154,70 A1.1 eB.17  
  33 1.30   art..5ust.1     Nr 20023/2011/2 N92/06 Bartosik Piotr 1 096,47 1 096,47 A1.1 .eB.17  
  34 1.30   art..5ust.1     Nr 90011/2011/1, 90011/2011/2 N92/06 Bartosik Ryszard 146,32 146,32 A1.1 eB.17  
  35 1.30   art..5ust.1     Nr 30145/2011/1 N92/06 Bartusz Joachim 2 797,52 2 797,52 A1.1 eB.17  
  36 1.30   art..5ust.1     Nr 10041/2011/2 N92/06 Bednarczuk Janina 102,00 102,00 A1.1 e8.17  
  37 1.30   art..5ust.1     Nr 40054/2011/1, 40054/2011/2 N92/06 Bednarczuk Waldemar 1 935,69 1 935,69 A1.1 e8.17  
  38 1.30   art..5ust.1     Nr 20059/1011/1 N92/06 Białas Józef 586,99 586,99 A1.1 e8.17  
  39 1.30   art..5ust.1     Nr 10255/2011/1, 10255/2011/2 N92/06 Białek Jan 1 284,35 1 284,35 A1.1 e8.17  
  40 1.30   art..5ust.1     Nr 60212/2011/2 N92/06 Białkowski Krzysztof 549,71 549,71 A1.1 e8.17  
  41 1.30   art..5ust.1     Nr 50083/2011/2 N92/06 Biegasik Jolanta 554,20 554,20 A1.1 e8.17  
  42 1.30   art..5ust.1     Nr 90142/2011/1 N92/06 Bierska Dorota 551,17 551,17 A1.1 e8.17  
  43 1.30   art..5ust.1     Nr 90106/2011/2 N92/06 Biliński Jan 273,39 273,39 A1.1 e8.17  
  44 1.30   art..5ust.1     Nr 70299/2011/2 N92/06 Bociąga Krzysztof 616,25 616,25 A1.1 e8.17  
  45 1.30   art..5ust.1     Nr 70091/2011/1 N92/06 Bodzioch Stanisław 744,21 744,21 A1.1 e8.17  
  46 1.30   art..5ust.1     Nr 60226/2011/2 N92/06 Bojakowski Zbigniew 2 550,00 2 550,00 A1.1 e8.17  
  47 1.30   art..5ust.1     Nr 10438/2011/1, 10438/2011/2 N92/06 Borkowska Beata 474,42 474,42 A1.1 e8.17  
  48 1.30   art..5ust.1     60104/2011/1, 60104/2011/2 N92/06 Brycka Beata 201,03 201,03 A1.1 e8.17  
  49 1.30   art..5ust.1     70100/2011/1, 70100/2011/2 N92/06 Brycka Aleksandra 415,65 415,65 A1.1 e8.17  
  50 1.30   art..5ust.1     Nr 10003/2011/1 N92/06 Burban Jarosław 638,61 638,61 A1.1 e8.17  
  51 1.30   art..5ust.1     Nr 10002/2011/1 N92/06 Burban Mariusz 160,65 160,65 A1.1 e8.17  
  52 1.30   art..5ust.1     Nr 20045/2011/2 N92/06 Burban Tomasz 593,57 593,57 A1.1 e8.17  
  53 1.30   art..5ust.1     Nr 60153/2011/1, 60153/2011/2 N92/06 Bużowicz Sebastian 2 899,88 2 899,88 A1.1 e8.17  
  54 1.30   art..5ust 1     Nr 60110/2011/2 N92/06 Bużowicz Zygmunt 125,73 125,73 A1.1 e8.17  
  55 1.30   art..5ust.1     Nr 80038/2011/1, 80038/2011/2 N92/06 Chilarski Stanisław 560,68 560,68 A1.1 e8.17  
  56 1.30   art..5ust.1     20060/2011/1, 20060/2011/2 N92/06 Chrobot Waldemar 1 144,02 1 144,02 A1.1 e8.17  
  57 1.30   art..5ust.1     Nr 80133/2011/1, 80133/2011/2 N92/06 Chrzanowski Mariusz 589,19 589,19 A1.1 e8.17  
  58 1.30   art..5ust.1     70006/2011/1, 70006/2011/2 N92/06 Chrzanowski Tomasz 603,50 603,50 A1.1 e8.17  
  59 1.30   art..5ust.1     70055/2011/1, 70055/2011/2 N92/06 Cicio Tadeusz 499,27 499,27 A1.1 e8.17  
  60 1.30   art..5ust.1     Nr 90110/2011/1, 90110/2011/2 N92/06 Cieplicki Marcin 1 114,93 1 114,93 A1.1 e8.17  
  61 1.30   art..5ust.1     Nr 70204/2011/1, 70207/2011/2 N92/06 Ciupa Tadeusz 1 116,24 1 116,24 A1.1 e8.17  
  62 1.30   art..5ust.1     Nr 10056/2011/1, 10056/2011/2 N92/06 Cygan Józef 2 662,30 2 662,30 A1.1 e8.17  
  63 1.30   art..5ust.1     Nr 70323/2011/2 N92/06 Czarnecka Małgorzata 213,45 213,45 A1.1 e8.17  
  64 1.30   art..5ust.1     Nr 10087/2011/1 N92/06 Czarny Bolesław 179,79 179,79 A1.1 e8.17  
  65 1.30   art..5ust.1     Nr 50013/2011/2 N92/06 Czekaj Adam 2 550,00 2 550,00 A1.1 e8.17  
  66 1.30   art..5ust.1     Nr 50069/201/1 N92/06 Czekaj Ewa 148,39 148,39 A1.1 e8.17  
  67 1.30   art..5ust.1     Nr 50077/2011/1 N92/06 Czekaj Paweł 1 774,54 1 774,54 A1.1 e8.17  
  68 1.30   art..5ust.1     Nr 50044/2011/1, 50044/2011/2 N92/06 Czerwiński Zdzisław 1 136,71 1 136,71 A1.1 e8.17  
  69 1.30   art..5ust.1     Nr 70065/2011/1, 70065/2011/2 N92/06 Czochór Zbigniew 746,35 746,35 A1.1 e8.17  
  70 1.30   art..5ust.1     Nr 80176/2011/1, 80176/2011/2 N92/06 Czuryło Agnieszka 287,81 287,81 A1.1 e8.17  
  71 1.30   art..5ust.1     Nr 70205/2011/1 N92/06 Czyrski Krzysztof 111,83 111,83 A1.1 e8.17  
  72 1.30   art..5ust.1     Nr 90012/2011/1, 90012/2011/2 N92/06 Daniel Ewa 680,49 680,49 A1.1 e8.17  
  73 1.30   art..5ust.1     Nr 10463/2011/1, 10463/2011/2 N92/06 Dębicka Krystyna 3 947,40 3 947,40 A1.1 e8.17  
  74 1.30   art..5ust.1     Nr 10027/2011/1 N92/06 Dębicki Sławomir 1 203,23 1 203,23 A1.1 e8.17  
  75 1.30   art..5ust.1     Nr 10062/2011/1, 10062/2011/2 N92/06 Dębicki Tadeusz 4 404,28 4 404,28 A1.1 e8.17  
  76 1.30   art..5ust.1     Nr 10262/2011/1, 10262/2011/2 N92/06 Duda Lucyna 937,93 937,93 A1.1 e8.17  
  77 1.30   art..5ust.1     60228/2011/2 N92/06 Dudek Anna 558,74 558,74 A1.1 e8.17  
  78 1.30   art..ust.1     Nr 70348/2011/2 N92/06 Durski Marcin 1 160,32 1 160,32 A1.1 e8.17  
  79 1.30   art..5ust.1     40011/2011/1, 40011/2011/2 N92/06 Dykas Bogusław 612,86 612,86 A1.1 e8.17  
  80 1.30   art..5ust.1     Nr 10352/2011/1, 10352/2011/2 N92/06 Dyszlowski Tomasz 861,90 861,90 A1.1 e8.17  
  81 1.30   art..5ust.1     30032/2011/1, 30032/2011/2 N92/06 Działański Mieczysław 964,67 964,67 A1.1 e8.17  
  82 1.30   art..5ust.1     70038/2011/2 N92/06 Dziedzina Stanisław 123,90 123,90 A1.1 e8.17  
  83 1.30   art..5ust.1     20010/2011/2 N92/06 Fic Janusz 816,00 816,00 A1.1 e8.17  
  84 1.30   art..5ust.1     Nr 80110/2011/1, 80110/2011/2 N92/06 Frąsiak Rafał 865,05 865,05 A1.1 e8.17  
  85 1.30   art..5ust.1     Nr 80111/2011/1, 80111/2011/2 N92/06 Frąsiak Ryszard 910,87 910,87 A1.1 e8.17  
  86 1.30   art..5ust.1     Nr 70279/2011/1, 70279/2011/2 N92/06 Fyk Marcin 1 989,14 1 989,14 A1.1 e8.17  
  87 1.30   art..ust.1     Nr 70117/2011/1, 70117/2011/2 N92/06 Fyk Mirosław 2 408,48 2 408,48 A1.1 e8.17  
  88 1.30   art..ust.1     Nr 60002/2011/1, 60002/2011/2 N92/06 Gajowski Piotr 306,22 306,22 A1.1 e8.17  
# 89 1.30   art..5ust.1     Nr 20052/2011/2 N92/06 Gąsiewicz Piotr 2 497,83 2 497,83 A1.1 e8.17  
  90 1.30   art..5ust.1     Nr 10322/2011/2 N92/06 Gil Roman 190,79 190,79 A1.1 e8.17  
  91 1.30   art..5ust.1     Nr 10454/2011/2 N92/06 Głąb Sylwester 2 089,20 2 089,20 A1.1 e8.17  
  92 1.30   art..ust.1     Nr 60107/2011/1, 60107/2011/2 N92/06 Gołyski Zbigniew 9 342,25 9 342,25 A1.1 e8.17  
  93 1.30   art..5ust.1     Nr 70101/2011/2 N92/06 Grot Zenon 462,10 462,10 A1.1 e8.17  
  94 1.30   art..5ust.1     Nr 70209/2011/1 N92/06 Gruszka Stanisław 654,42 654,42 A1.1 e8.17  
  95 1.30   art..5ust.1     Nr 100053/2011/1, 100053/2011/2 N92/06 Gruszkiewicz Witold 7 854,17 7 854,17 A1.1 e8.17  
  96 1.30   art..5ust.1     Nr 50064/2011/1, 50064/2012/2 N92/06 Grys Rafał 700,99 700,99 A1.1 e8.17  
  97 1.30   art..5ust.1     Nr 80029/2011/1, 80029/2 N92/06 Gurban Stanisław 539,46 539,46 A1.1 e8.17  
  98 1.30   art..5ust.1     Nr 70300/2011/1, 70300/2011/2 N92/06 Hajdukiewicz Marcin 4 431,69 4 431,69 A1.1 e8.17  
  99 1.30   art..5ust.1     Nr 30033/2011/1, 30033/2011/2 N92/06 Huck Waldemar 1 741,24 1 741,24 A1.1 e8.17  
  100 1.30   art..ust.1     10414/2011/1, 10414/2011/2 N92/06 Ilnicka Aneta 1 408,29 1 408,29 A1.1 e8.17  
  101 1.30   art..5ust.1     10317/2011/1, 10317/2011/2 N92/06 Ilnicka Grażyna 945,18 945,18 A1.1 e8.17  
  102 1.30   art..5ust.1     Nr 110017/2011/1, 110017/2011/2 N92/06 Jachym Waldemar 1 141,61 1 141,61 A1.1 e8.17  
  103 1.30   art..5ust.1     Nr 20076/2011/2 N92/06 Jakubczak Ryszard 169,15 169,15 A1.1 e8.17  
  104 1.30   art..5ust.1     Nr 90002/2011/2 N92/06 Janicki Zbigniew 110,38 110,38 A1.1 e8.17  
  105 1.30   art..5ust.1     Nr 70106/2011/1, 70106/2011/2 N92/06 Jaworski Ryszard 1 798,60 1 798,60 A1.1 e8.17  
  106 1.30   art..5ust.1     Nr 60109/2011/1, 60109/2011/2 N92/06 Jurowski Jerzy 1 825,17 1 825,17 A1.1 e8.17  
  107 1.30   art..5ust.1     Nr 60106/2011/1, 60106/2011/2 N92/06 Kapliński Czesław 665,21 665,21 A1.1 e8.17  
  108 1.30   art..5ust.1     Nr 110003/2011/1, 110003/2011/2 N92/06 Karoński Andrzej 604,80 604,80 A1.1 e8.17  
  109 1.30   art..5ust.1     Nr 71103/2011/2 N92/06 Kącki Janusz 59,50 59,50 A1.1 e8.17  
  110 1.30   art..5ust.1     70107/201/1, 70107/2011/2 N92/06 Kącki Zdzisław 504,59 504,59 A1.1 e8.17  
  111 1.30   art..5ust.1     90080/2011/1, 90080/2011/2 N92/06 Kiełbasa Stanisław 1 366,24 1 366,24 A1.1 e8.17  
  112 1.30   art..5ust.1     Nr 90102/2011/1, 90102/2011/2 N92/06 Kleczyński Józef 2 401,41 2 401,41 A1.1 e8.17  
  113 1.30   art..5ust.1     90150/2011/2 N92/06 Kleczyński Michał 1 321,65 1 321,65 A1.1 e8.17  
  114 1.30   art..5ust.1     90111/2011/1, 90111/2011/2 N92/06 Klimek Bogusław 1 428,37 1 428,37 A1.1 e8.17  
  115 1.30   art..5ust.1     50040/2011/1, 50040/2011/2 N92/06 Kołbuc Mirosław 980,72 980,72 A1.1 e8.17  
  116 1.30   art..5ust.1     Nr 50093/2011/2 N92/06 Kołbuc Tomasz 578,00 578,00 A1.1 e8.17  
  117 1.30   art..5ust.1     70099/2011/1, 70099/2011/2 N92/06 Konarski Roman 823,11 823,11 A1.1 e8.17  
  118 1.30   art..5ust.1     70049/2011/2 N92/06 Kondrat Andrzej 339,99 339,99 A1.1 e8.17  
  119 1.30   art..5ust.1     Nr 100065/2011/1 N92/06 Kopka Urszula 34,00 34,00 A1.1 e8.17  
  120 1.30   art..5ust.1     Nr 10399/2011/1 N92/06 Kordas Monika 1 002,20 1 002,20 A1.1 e8.17  
  121 1.30   art..5ust.1     Nr 70240/2011/1, 70240/2011/2 N92/06 Kosiarski Sławomir 2 036,01 2 036,01 A1.1 e8.17  
  122 1.30   art..5ust.1     Nr 90028/2011/1, 90028/2011/2 N92/06 Kotasińska Danuta 391,00 391,00 A1.1 e8.17  
  123 1.30   art..5ust.1     Nr 90043/2011/1, 90043/2011/2 N92/06 Kotasiński Aleksander 957,95 957,95 A1.1 e8.17  
  124 1.30   art..5ust.1     Nr 90120/2011/1, 90120/2011/2 N92/06 Kowalewski Ireneusz 1 247,74 1 247,74 A1.1 e8.17  
  125 1.30   art..5ust.1     Nr 80028/2011/1, 80028/2011/2 N92/06 Kozak Stanisław 279,78 279,78 A1.1 e8.17  
  126 1.30   art..5ust.1     Nr 100047/2011/2 N92/06 Kramarz Marek 320,91 320,91 A1.1 e8.17  
  127 1,30   art..5ust.1     Nr 90029/2011/1, 90029/2011/2 N92/06 Krewokulski Jerzy 854,54 854,54 A1.1 e8.17  
  128 1,30   art..5ust.1     Nr 50085/2011/1 N92/06 Krysiak Grzegorz 389,57 389,57 A1.1 e8.17  
  129 1.30   art..5ust.1     Nr 40013/201/1, 40013/2011/2 N92/06 Krzemowski Adam 3 174,86 3 174,86 A1.1 r8.17  
  130 1.30   art..5ust.1     Nr 110033/2011/2 N92/06 Krzysztanowicz Mariusz 160,09 160,09 A1.1 e8.17  
  131 1.30   art..5ust.1     Nr 110004/2011/1, 110004/2011/2 N92/06 Krzysztanowicz Stanisław 820,91 820,91 A1.1 e8.17  
  132 1.30   art..5ust.1     Nr 80027/2011/2 N92/06 Kubica Beata 221,00 221,00 A1.1 e8.17  
  133 1.30   art..5ust.1     Nr 70296/2011/1, 70296/2011/2 N92/06 Kułakiewicz Anna 1 667,17 1 667,17 A1.1 e8.17  
  134 1.30   art..5 ust1     Nr 60108/2011/1, 60108/2011/2 N92/06 Kuzior Wiktor 3 201,95 3 201,95 A1.1 e8.17  
  135 1.30   art..5ust.1     Nr 90145/2011/1, 90145/2011/2 N92/06 Ledwig Joachim 6 877,31 6 877,31 A1.1 e8.17  
  136 1.30   art..5ust1     Nr 60050/2011/1, 60050/2011/2 N92/06 Leszczyk Tadeusz 1 548,84 1 548,84 A1.1 e8.17  
  137 1.30   art..5ust.1     Nr 60035/2011/1 N92/06 Leszczyński Stanisław 521,20 521,20 A1.1 e8.17  
  138 1.30   art..5ust.1     Nr 50095/2011/2 N92/06 Lipiec Arkadiusz 297,50 297,50 A1.1 e8.17  
  139 1.30   art..5ust.1     Nr 50015/2011/1 N92/06 Lipiec Franciszek 488,65 488,65 A1.1 e8.17  
  140 1.30   art..5ust.1     Nr 50094/2011/2 N92/06 Lipiec Mirosław 232,65 232,65 A1.1 e8.17  
  141 1.30   art..5ust.1     Nr 70113/2011/1, 70113/2011/2 N92/06 Łaźniowski Jarosław 1 841,26 1 841,26 A1.1 e8.17  
  142 1.30   art..5ust.1     Nr 70042/2011/1, 70042/2011/2 N92/06 Łącki Piotr 522,75 522,75 A1.1 e8.17  
  143 1.30   art..5ust.1     Nr 80134/2011/2 N92/06 Łuczyszyn Roman 579,68 579,68 A1.1 e8.17  
  144 1.30   art..5ust.1     Nr 70089/2011/1, 70089/2011/2 N92/06 Łunio Krzysztof 1 271,94 1 271,94 A1.1 e8.17  
# 145 1.30   art..5ust.1     Nr 10358/2011/1, 10358/2011/2 N92/06 Magaj Wanda 833,08 833,08 A1.1 e8.17  
  146 1.30   art..5ust.1     Nr 40017/2011/1, 40017/2011/2 N92/06 Makara Marian 1 459,75 1 459,75 A1.1 e8.17  
  147 1.30   art..5ust.1     Nr 10032/2011/1 N92/06 Małaczyński Krzysztof 430,95 430,95 A1.1 e8.17  
  148 1.30   art..5ust.1     Nr 70231/2011/1, 70231/2011/2 N92/06 Maras Grzegorz 168,86 168,86 A1.1 e8.17  
  149 1.30   art..5ust.1     Nr 70232/2011/1 N92/06 Maras Jan 72,37 72,37 A1.1 e8.17  
  150 1.30   art..5ust.1     Nr 10350/2011/2 N92/06 Matkowska Bronisława 139,62 139,62 A1.1 e8.17  
  151 1.30   art..5ust.1     Nr 30171/2011/2 N92/06 Matusiak Piotr 1 295,51 1 295,51 A1.1 e8.17t  
  152 1.30   art..5ust.1     Nr 10382/2011/2 N92/06 Matusiak Wojciech 426,22 426,20 A1.1 e8.17  
  153 1.30   art..5ust.1     Nr 110005/2011/1, 100005/2011/2 N92/06 Matyja Paweł 428,40 428,40 A1.1 e8.17  
  154 1.30   art..5ust1     Nr 90023/2011/1, 90023/2011/2 N92/06 Maziarz Stanisław 741,04 741,04 A1.1 e8.17  
  155 1.30   art..5ust.1     Nr 80036/2011/1, 80036/2011/2 N92/06 Mentek Janusz 641,95 641,95 A1.1 re8.17  
  156 1.30   art..5ust.1     Nr 100062/2011/1, 100062/2011/2 N92/06 Meryk Agata 767,35 767,35 A1.1 e8.17  
  157 1.30   art..5ust.1     Nr 70178/2011/1 N92/06 Michta Zdzisława 368,86 368,86 A1.1 e8.17  
  158 1.30   art..5ust.1     Nr 10060/2011/1, 10060/2011/2 N92/06 Miczulis Ryszard 1 041,68 1 041,68 A1.1 e8.17  
  159 1.30   art..5ust.1     Nr 60219/2011/1 N92/06 Morga Anna 308,83 308,83 A1.1 e8.17  
  160 1.30   art..5ust.1     Nr 70318/2011/2 N92/06 Mospan Mirosław 212,21 212,21 A1.1 e8.17  
  161 1.30   art..5ust1     Nr 60037/2011/1, 60037/2011/2 N92/06 Nawolska Elżbieta 472,23 472,23 A1.1 e8.17  
  162 1.30   art..5ust.1     Nr 100010/2011/2 N92/06 Niezgoda Henryk 589,79 589,79 A1.1 e8.17  
  163 1.30   art..5ust.1     Nr 8009/2011/1 N92/06 Niezgoda Kazimierz 1 020,00 1 020,00 A1.1 e8.17  
  164 1.30   art..5ust.1     Nr 110045/2011/1, 110045/2011/2 N92/06 Nowak Jolanta 498,28 498,28 A1.1 e8.17  
  165 1.30   art..5ust.1     Nr 70094/2011/1 N92/06 Nowak Karol 4 376,49 4 376,49 A1.1 e8.17  
  166 1.30   art..5ust.1     Nr 90032/2011/1, 90032/2011/2 N92/06 Nowak Teresa 1 324,43 1 324,43 A1.1 e8.17  
  167 1,30   art..5ust.1     Nr 70256/2011/2 N92/06 Ochędzan Marcin 1 275,00 1 275,00 A1.1 e8.17  
  168 1.30   art..5ust.1     Nr 50063/2011/1, 50063/2011/2 N92/06 Olejniczak Gabriela 1 045,50 1 045,50 A1.1 e8.17  
  169 1.30   art..5ust.1     Nr 80093/2011/1, 80093/2011/2 N92/06 Olejnik Ryszard 1 836,43 1 836,43 A1.1 e8.17  
  170 1.30   art..5ust.1     Nr 50059/2011/1, 50059/2011/2 N92/06 Opala Stefan 1 085,82 1 085,82 A1.1 e8.17  
  171 1,30   art..5ust.1     Nr 10064/2011/1, 10064/2011/2 N92/06 Ostafijczuk Antoni 870,74 870,74 A1.1 e8.17  
  172 1.30   art..5ust.1     Nr 70274/2011/1 N92/06 Pabirowska Bożena 2 550,00 2 550,00 A1.1 e8.17  
  173 1.30   art..5ust.1     Nr 70372/2011/2 N92/06 Palamarz Grzegorz 493,00 493,00 A1.1 e8.17  
  174 1.30   art..5ust.1     Nr 70295/2011/1, 70295/2011/2 N92/06 Pempuś Mariusz 4 114,14 4 114,14 A1.1 e8.17  
  175 1.30   art..5ust.1     Nr 30140/2011/1, 30140/2011/2 N92/06 Pierzchawka Łukasz 483,38 483,38 A1.1 e8.17  
  176 1.30   art..5ust.1     Nr 30039/2011/1, 30039/2011/2 N92/06 Pierzchawka Wojciech 659,20 659,20 A1.1 e8.17  
  177 1.30   art..5ust.1     Nr 70291/2011/1 N92/06 Pikus Tomasz 254,39 254,39 A1.1 e8.17  
  178 1.30   art..5ust.1     Nr 10044/2011/1, 10044/2011/2 N92/06 Pliś Kazimierz 399,86 399,86 A1.1 e8.17  
  179 1.30   art..5ust.1     Nr 10428/2011/2 N92/06 Polak Małgorzata 1 227,15 1 227,15 A1.1 e8.17  
  180 1.30   art..5ust.1     Nr 90123/2011/2 N92/06 Polak Rafał 940,95 940,95 A1.1 e8.17  
  181 1.30   art..5ust.1     Nr 50074/2011/1,50074/2011/2 N92/06 Poprawa Anna 1 008,42 1 008,42 A1.1 e8.17  
  182 1.30   art..5ust.1     Nr 80042/2011/1, 80042/2011/2 N92/06 Posch Adam 433,50 433,50 A1.1 e8.17  
  183 1.30   art..5ust.1     Nr 90014/2011/1, 90014/2011/2 N92/06 Prowideniec Zofia 629,00 629,00 A1.1 e8.17  
  184 1.30   art..5ust.1     Nr 70071/2011/1, 70071/2011/2 N92/06 Pruczkowski Grzegorz 519,01 519,01 A1.1 e8.17  
  185 1.30   art..5ust.1     Nr 60112/2011/1 N92/06 Przygoda Piotr 192,95 192,95 A1.1 e8.17  
  186 1.30   art..5ust.1     Nr 100038/2011/2 N92/06 Przysiężna Aleksandra 221,00 221,00 A1.1 e8.17  
  187 1.30   art..5ust.1     Nr 70260/2011/1, 70260/2011/2 N92/06 Pukała Zdzisław 5 766,40 5 766,40 A.1.1 e8.17  
  188 1.30   art..5ust.1     Nr 70198/2011/2 N92/06 Pulikowska Jadwiga 146,20 146,20 A1.1 e8.17  
  189 1.30   art..5ust.1     Nr 70092/2011/1, 70092/2011/2 N92/06 Raducki Zdzisław 910,35 910,35 A1.1 e8.17  
  190 1.30   art..5ust.1     Nr 80043/2011/1, 80043/2011/2 N92/06 Rojowski Krzysztof 508,86 508,86 A1.1 e8.17  
  191 1.30   art..5ust.1     Nr 20022/2011/1, 20022/2011/2 N92/06 Rojowski Mieczysław 872,62 872,62 A1.1 e8.17  
  192 1.30   art..5ust.1     Nr 70110/2011/1 N92/06 Różańska Bożena 6 688,94 6 688,94 A1.1 e8.17  
  193 1.30   art..5ust.1     Nr 50065/2011/1, 50065/2011/2 N92/06 Rudawska Nina 647,67 647,67 A1.1 e8.17  
  194 1.30   art..5ust.1     Nr 200021/2011/1, 20021/2011/2 N92/06 Rudawski Henryk 945,65 945,65 A1.1 e8.17  
  195 1.30   art..5ust.1     Nr 10312/2011/1, 10312/2011/2 N92/06 Rudnicki Wojciech 658,46 658,46 A1.1 e8.17  
  196 1.30   art..5ust.1     Nr 70064/2011/1 N92/06 Ryś Dariusz 519,52 519,52 A1.1 e8.17  
  197 1.30   art..5ust.1     Nr 70111/2011/2 N92/06 Rys Stanisława 833,00 833,00 A1.1 e8.17  
  198 1.30   art..5ust.1     Nr 90086/2011/1 N92/06 Rzymski Bronisław 245,63 245,63 A1.1 e8.17  
  199 1.30   art..5ust.1     Nr 50087/2011/1, 50087/2011/2 N92/06 Sałandyk Izabela 894,74 894,74 A.1.1 e8.17  
  200 1.30   art..5ust.1     Nr 50029/2011/1 N92/06 Sałandyk Krzysztof 100,30 100,30 A1.1 e8.17  
  201 1.30   art..5ust.1     Nr 50079/2011/1, 50079/2011/2 N92/06 Samiec Marcin 674,04 674,04 A1.1 e8.17  
  202 1.30   art..5ust.1     Nr 10320/2011/1, 10320/2011/2 N92/06 Sarnicki Janusz 9 590,84 9 590,84 A1.1 e8.17  
  203 1.30   art..5ust.1     Nr 10019/2011/1 N92/06 Sarnicki Krzysztof 1 419,93 1 419,93 A1.1 e8.17  
  204 1.30   art..5ust.1     Nr 80041/2011/2 N92/06 Sławski Dariusz 1 560,12 1 560,12 A1.1 e8.17  
  205 1.30   art..5ust.1     Nr 80092/2011/2 N92/06 Sławski Józef 4 429,66 4 429,66 A1.1 e8.17  
  206 1.30   art..5ust.1     Nr 30106/2011/2 N92/06 Sobas Anna 2 405,05 2 405,05 A1.1 e8.17  
  207 1.30   aer.5ust.1     Nr 30158/2011/1, 30158/2011/2 N92/06 Sobas Daniel 2 952,03 2 952,03 A1.1 e8.17  
  208 1.30   art..5ust.1     Nr 30106/2011/1 N92/06 Sobas Grzegorz 509,56 509,56 A1.1 e8.17  
  209 1.30   art..5ust.1     Nr 70074/201/2 N92/06 Sołtys Grzegorz 309,20 309,20 A1.1 e8.17  
  210 1.30   art..5ust.1     Nr 70203/2011/1, 70203/2011/2 N92/06 Sonnek Adam 3 647,33 3 647,33 A1.1 e8.17  
  211 1.30   art..5ust.1     Nr 70084/2011/1, 70084/2011/2 N92/06 Stasiak Marek 858,93 858,93 A1.1 e8.17  
  212 1.30   art..5ust.1     Nr 10308/2011/1, 10308/2011/2 N92/06 Stefanek Krzysztof 3 331,90 3 331,90 A1.1 e8.17  
  213 1.30   art..5ust.1     Nr 90119/2011/2 N92/06 Studziński Mieczysław 1 096,52 1 096,52 A1.1 e8.17  
  214 1.30   art..5ust.1     Nr 30162/2011/1, 30162/2011/2 N92/06 Szczypiór Robert 947,20 947,20 A1.1 e8.17  
  215 1.30   art..5ust.1     Nr 90084/2011/1, 90084/2011/2 N92/06 Szmyd Rafał 9 056,72 9 056,72 A1.1 e8.17  
  216 1.30   art..5ust.1     Nr 80085/2011/2 N92/06 Szybista Kazimiera 569,50 569,50 A1.1 e8.17  
  217 1.30   art..5ust.1     Nr 60152/2011/2 N92/06 Szymański Michał 1 977,37 1 977,37 A1.1 e8.17  
  218 1.30   art..5ust.1     Nr 10048/2011/1 N92/06 Szynal Genowefa 663,02 663,02 A1.1 e8.17  
  219 1.30   art..5ust.1     Nr 10411/2011/2 N92/06 Szyńcowicz Arkadiusz 935,00 935,00 A1.1 e8.17  
  220 1.30   art..5ust.1     Nr 10046/2011/2 N92/06 Szyńcowicz Edward 4 760,00 4 760,00 A1.1 e8.17  
  221 1.30   art..5ust.1     Nr 10376/2011/2 N92/06 Szyńcowicz Sylwia 5 352,03 5 352,03 A1.1 e8.17  
  222 1.30   art..5ust.1     Nr 50078/2011/1 N92/06 Świstak Marcin 1 866,24 1 866,24 A1.1 e8.17  
  223 1.30   art..5ust.1     Nr 10051/2011/2 N92/06 Tryk Michal 124,10 124,10 A1.1 e8.17  
  224 1.30   aert.5ust.1     Nr 70078/2011/2 N92/06 Turek Andrzej 170,00 170,00 A1.1 e8.17  
  225 1.30   art..5ust.1     Nr 50084/2011/1, 50084/2011/2 N92/06 Turko Justyna 587,34 587,34 A1.1 e8.17  
  226 1.30   art..5ust.1     Nr 90019/2011/1, 90019/2011/2 N92/06 Ucka Kazimierz 592,84 592,84 A1.1 e8.17  
  227 1.30   art..5ust.1     Nr 80100/2011/1, 80100/2011/2 N92/06 Walas Józef 2 550,00 2 550,00 A1.1 e8.17  
  228 1.30   art..5ust.1     Nr 60111/2011/1, 60111/2011/2 N92/06 Warga Jan 1 066,15 1 066,15 A1.1 e8.17  
  229 1.30   art..5ust.1     Nr 70116/2011/1, 70116/2011/2 N92/06 Wasylów Edward 1 403,80 1 403,80 A1.1 e8.17  
  230 1.30   art..5ust.1     Nr 50097/2011/2 N92/06 Wcisło Grzegorz 170,00 170,00 A1.1 e8.17  
  231 1.30   art..5ust.1     Nr 90128/2011/1, 90128/2011/2 N92/06 Wieczorek Elżbieta 418,13 418,13 A1.1 e8.17  
  232 1.30   art..5ust.1     Nr 70076/2011/2 N92/06 Witek Halina 76,50 76,50 A1.1 e8.17  
  233 1.30   art..5ust.1     Nr 20025/2011/1, 20025/2011/2 N92/06 Wojnarski Stanisław 631,58 631,58 A1.1 e8.17  
  234 1.30   art..5ust.1     Nr 10068/2011/1, 10068/2011/2 N92/06 Wyspiańska Helena 1 374,28 1 374,28 A1.1 e8.17  
  235 1.30   art..5ust.1     Nr 80114/2011/1, 80114/2011/2 N92/06 Zając Henryk 513,95 513,95 A1.1 e8.17  
  236 1.30   art..5ust.1     Nr 90037/2011/1, 90037/2011/2 N92/06 Zalwert Ryszard 866,43 866,43 A1.1 e8.17  
  237 1.30   art..5ust.1     Nr 60177/2011/1, 60177/2011/2 N92/06 Zapalski Sławomir 1 990,51 1 990,51 A1.1 e8.17  
  238 1.30   art..5ust.1     Nr 10035/2011/1, 10035/2011/2 N92/06 Zarówny Józef 453,10 453,10 A1.1 e8.17  
  239 1.30   art..5ust.1     Nr 70237/2011/2 N92/06 Zawadzka Elżbieta 708,21 708,21 A1.1 e8.17  
  240 1.30   art..5ust.1     Nr 70122/2011/1 N92/06 Zdolska Maria 355,27 355,27 A1.1 e8.17  
  241 1.30   art..5ust.1     Nr 90021/2011/1 N92/06 Zdybik Jan 144,50 144,50 A1.1 e8.17  
  242 1.30   art..5ust.1     Nr 30038/2011/1, 30038/2011/2 N92/06 Zubek Eugeniusz 1 819,00 1 819,00 A1.1 e8.17  
  243 1.30 art..5ust.1       Nr 10351/2011/2 N92/06 Żylak Krzysztof 469,02 469,02 A1.1 e8.17  
                             
  Dane osoby upoważnionej do przekazywania informacji:                  
                             
  Zofia Kołodziej       inspektor     21-03-2012r  
  Imię i nazwisko       Stanowisko służbowe     Data  
                             
  Dane osoby upoważnionej do kontaktu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie informacji i danych zawartych w sprawozdaniu:      
                             
  Zofia Kołodziej   inspektor   774 108 250   774108250,00  
  Imię i nazwisko   Stanowisko służbowe   Telefon   Faks   e-mail

 

Podmiot udostępniający: Urząd  Gminy Domaszowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zofia Kołodziej
Data wytworzenia: 2012-05-16