Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GMINNA GOSPODARKA FINANSOWA

Uchwała budżetowa na rok 2024 (ze zmianami)

projekt budżetu PDFProjekt budżetu na 2024 rok.pdf (3,65MB)

uchwała budżetowa PDFUchwała.LIII.403.2023.2023-12-15 w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r.pdf (2,26MB)

 

Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy. Budżet jest uchwalany na rok kalendarzowy. Statut gminy określa uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy.
Projekt budżetu przygotowuje Wójt. Budżet jest uchwalany do końca roku poprzedzającego rok budżetowy. Procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi określa Rada Gminy. PDFuchwalaxvii11820122012-09-28-w-sprawie-trybu-prac-nad-projektem-budzetu.pdf (175,42KB)
Dochodami gminy są:
- podatki, opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach jako dochody gminy,
- dochody z majątku gminy,
- subwencja ogólna z budżetu państwa.
Dochodami gminy mogą być:
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych,
- wpływy z samoopodatkowania mieszkańców,
- spadki, zapisy i darowizny,
- inne dochody.
W uchwale budżetowej określa się źródła pokrycia niedoboru budżetu, jeżeli planowane wydatki budżetu przewyższają planowane dochody. Uchwały i zarządzenia organów gminy dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła dochodów, z których zobowiązania te zostaną pokryte.
Za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada Wójt Gminy.
Wójtowi Gminy przysługuje wyłączne prawo:
- zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
- emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
- dokonywania wydatków budżetowych,
- zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,
- dysponowania rezerwami budżetu gminy,
- blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.
Gospodarka finansowa gminy jest jawna. Wójt niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdania z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Wójt informuje ponadto mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych.
Kontrolę gospodarki finansowej gmin sprawują regionalne izby obrachunkowe.

Uchwały budżetowe w latach poprzednich:

Uchwała budżetowa na rok 2023 (ze zmianami)

PDFZarządzenie.OR.0050.120.2022.2022-11-15 projekt budżetu na 2023 rok.pdf (7,08MB)

PDFUchwała.XLI.319.2022.2022-12-20 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok.pdf (1,99MB)

PDFZarządzenie.OR.0050.1.2023.2023-01-09 zmiana budżetu.pdf (228,46KB)

PDFZarządzenie.OR.0050.3.2023.2023-01-24 uruchomienie rezerwy ogólnej.pdf (199,22KB)

PDFUchwała.XLII.327.2023.2023-01-27 zmiana budżetu.pdf (838,54KB)

PDFZarządzenie.OR.0050.14.2023.2023-02-15 zmiana budżetu.pdf (213,35KB)

PDFUchwała.XLIII.332.2023.2023-02-24 w sprawie zmiany budżetu.pdf (791,41KB)

PDFUchwała.XLIV.335.2023.2023-03-24 w sprawie zmiany budżetu.pdf (600,74KB)

PDFZarządzenie.OR.0050.20.2023.2023-03-24 zmiana budżetu.pdf (214,91KB)

PDFZarządzenie.OR.0050.26.2023.2023-03-31 zmiana budżetu.pdf (233,64KB)

PDFUchwała.XLV.343.2023.2023-04-28 w sprawie zmiany budżetu Gminy.pdf (757,93KB)

PDFZarządzenie.OR.0050.30.2023.2023-04-28 zmiana budżetu.pdf (244,46KB)

PDFZarządzenie.OR.0050.33.2023.2023-05-12 zmiana budżetu.pdf (223,68KB)

PDFUchwała.XLVI.351.2023.2023-05-30 w sprawie zmiany budżetu Gminy.pdf (651,99KB)

PDFZarządzenie.OR.0050.38.2023.2023-05-31 zmiana budżetu.pdf (235,28KB)

PDFZarządzenie.OR.0050.42.2023.2023-06-26 zmiana budżetu.pdf (278,65KB)

PDFUchwała.XLVII.361.2023.2023-06-30 w sprawie zmiany budżetu Gminy.pdf (500,08KB)

PDFZarządzenie.OR.0050.47.2023.2023-07-04 zmiana budżetu.pdf (220,80KB)

PDFUchwała.XLVIII.364.2023.2023-07-17 w sprawie zmiany budżetu Gminy.pdf (384,74KB)

PDFUchwała.XLIX.367.2023.2023-07-27 w sprawie zmiany budżetu Gminy.pdf (423,32KB)

PDFZarządzenie.OR.0050.51.2023.2023-07-27 zmiana budżetu.pdf (220,27KB)

PDFZarządzenie.OR.0050.56.2023.2023-08-10 zmiana budżetu.pdf (278,65KB)

PDFZarządzenie.OR.0050.59.2023.2023-08-28 zmiana budżetu.pdf (223,41KB)

Uchwała budżetowa na rok 2021 (ze zmianami)

PDFUchwała.XXI.175.2020.2020-12-30 w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 r..pdf (1,12MB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.13.2021 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 26.01.2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2021 rok.pdf (336,44KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.14.2021 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 26.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżacych w budżecie Gminy Domaszowice na 2021 rok.pdf (306,38KB)

PDFUchwała.XXII.181.2021.2021-01-29 w sprawie zmiany budżetu.pdf (704,72KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.24.2021 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2021 roku.pdf (288,18KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.26.2021 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2021 rok.pdf (352,23KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.30.2021 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 26 lutego 2021 w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2021 roku.pdf (251,97KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.36.2021 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Domaszowice na 2021 rok.pdf (327,91KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.37.2021 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2021 rok.pdf (345,12KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.40.2021 Wójta Gminy Domaszowcie z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2021 rok.pdf (599,07KB)

PDFUchwała.XXIV.190.2021.2021-04-13 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 r.pdf (760,00KB)

2017 PDFUchwała Nr XXII.134.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2017 rok.pdf (1,16MB)

2016 PDFUchwała Nr XII.69.2015 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2016 rok.pdf (1,46MB)

2015 PDFUchwała.IV.13.2014.2014-12-30 w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Domaszowice na 2015 rok.pdf (1,52MB)

2014 PDFUchwała.XXVII.204.2013.2013-12-27 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Domaszowice na 2014 rok.pdf (1,06MB)

2013 PDFUchwała.XX.142.2012.2012-12-28 w sprawie uchwalenia budzetu na 2013 rok.pdf (996,70KB)

2012 PDFUchwała.XII.78.2011.2011-12-29 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Domaszowice na 2012 r.pdf (1,47MB)

2011 PDFUchwała.III.10.10.2010-12-28 uchwalenie budżetu gminy na 2011 rok.pdf (170,65KB)

2010 PDFUchwała Budżetowa na rok 2010.XXXIII.186.09.2009.pdf (586,73KB)

2009 PDFuchwała XXII.123.08.PDF (680,79KB)

2008 PDFUchwała XIII.68.07.PDF (965,28KB)

2007 PDFUchwała IV.16.2006.PDF (823,11KB)

2006 PDFUchwała XXIX.184.05 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006r..PDF (708,27KB)

2005 DOCUchwała Nr XXI.141.04 z dn. 28.12.04 uchwalenie budżetu.doc (43,00KB)

DOCOBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY DOMASZOWICE NA 2003r.doc (47,51KB)

DOCUchwała Nr III.16.02 z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003r..doc (19,85KB)