Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SESJA RADY GMINY 29 grudnia 2008r.


Na sesji podjęto uchwały:

PDFuchwała XXII.121.08.PDF (177,39KB) - zmiana uchwały Rady Gminy Domaszowice Nr XIII/68/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2008r.

PDFuchwała XXII.122.08.PDF (36,20KB) - zmiana uchwały Nr XXI/116/08 Rady Gminy Domaszowice z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Domaszowice na rok 2009

PDFuchwała XXII.123.08.PDF (680,79KB) - uchwalenie budżetu gminy Domaszowice na 2009 rok

PDFuchwała XXII.124.08.PDF (25,46KB) - ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej,  który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

PDFuchwała XXII.125.08.PDF (43,62KB) - zmiana uchwały Nr XVIII/100/08 Rady Gminy Domaszowice z dnia 02 lipca 2008r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu Aktywna integracja kobiet w gminie Domaszowice w ramach projektu VII, działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w podziałaniu 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

PDFuchwała XXII.126.08.PDF (296,87KB) - określenie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz innych składników wynagradzania, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w roku 2009 - w drodze regulaminu
 

PDFuchwała XXII.127.08.PDF (145,36KB) - uchwalenie Programu Współpracy Gminy Domaszowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Domaszowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: pracownicy Urzędu Gminy
Data wytworzenia: 2008.12.29