Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SESJA RADY GMINY 30 października 2008r.


Na sesji podjęto uchwały:

PDFUchwała XX.107.08.PDF (201,69KB) - zmiana Uchwały Rady Gminy Domaszowice Nr XIII/68/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2008r.

PDFUchwała XX.108.08.PDF (25,02KB) - zgłoszenie kandydata Gminy Domaszowice do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Namysłowie

PDFUchwała XX.109.08.PDF (47,54KB) - przyjęcie do realizacji projektu pod nazwą "Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Domaszowicach szkołą równych szans" w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, w Poddziałaniu 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic jakości usług edukacyjnych Peogramu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Domaszowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: pracownicy przygotowujący uchwały Rady Gminy
Data wytworzenia: 2008.10.30