Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SESJA RADY GMINY 26 kwiecień 2004r.

Na sesji podjęto uchwały:

1. Uchwała Nr XIV/83/04 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Domaszowice absolutorium w związku z wykonaniem budżetu za 2003r.

2. Uchwała Nr XIV/84/04 w sprawie porozumienia międzygminnego.

3. Uchwała Nr XIV/85/04 w sprawie porozumienia o zatrudnieniu pracownika.

4. Uchwała Nr XIV/86/04 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Woskowice Górne.

5. Uchwała Nr XIV/87/04 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Włochy.

6. Uchwała Nr XIV/88/04 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziedzice.

7. Uchwała Nr XIV/89/04 w sprawie przystąpienia do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Domaszowice.

8. Uchwała Nr XIV/90/04 w sprawie powołania doraźnej Komisji specjalnej ds. rozwoju lokalnego.

9. Uchwała Nr XIV/91/04 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w formie darowizny, na własność Gminy Domaszowice, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

10. Uchwała Nr XIV/92/04 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domaszowice na rok 2004.

11. Uchwała Nr XIV/93/04 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/72/03  Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004r.

12. Uchwała Nr XIV/94/04 w sprawie utworzenia i nadania statutu Zespołowi Szkolnemu w Domaszowicach.