Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony - Siemysłów i Gręboszów

O G Ł O S Z E N I E

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z  2010r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.) i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. Nr 207 poz. 2108).

Wójt Gminy Domaszowice

o g ł a s z a

V publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

nieruchomości zabudowanej budynkim gospodarczym o pow. użytkowej 68,00 m2­ położonej w miejscowości  Siemysłów  obejmującej działki numer 212/2 o pow. 0.3500 ha i 212/4 o pow. 0.4000 ha z karty mapy 2, księga wieczysta numer OP1U00078844/5. 

Nieruchomości stanowią jeden kompleks gruntu położony na obrzeżu wsi Siemysłów, przy wyboistej drodze gruntowej utwardzonej częściowo kamieniem, w otoczeniu terenów rolnych w bliskości sieci energetycznej.

W planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Siemysłów działki numer 212/2 i 212/4 oznaczone są symbolem PPn - tereny działalności gospodarczej i RP - tereny użytków rolnych bez prawa zabudowy.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi mienie komunalne Gminy Domaszowice nie jest obciążona prawem osób trzecich i nie posiada zobowiązań.

      Cena wywoławcza nieruchomości brutto                 22 695,00 zł

      Wysokość wadium :                                                   2 270,00 zł

      Minimalne postąpienie :                                                300,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia  5 kwietnia 2013 r. o godzinie 14.30 w sali narad Urzędu Gminy Domaszowice. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w kasie Urzędu Gminy lub na konto Nr 56 8890 0011 0008 0031 2001 0006 BS Namysłów Oddział Domaszowice nie później niż do 2 kwietnia 2013 r.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która przetarg wygra. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone.

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu doliczone będą dodane koszty geodezyjne w kwocie 785,00 zł. W/w należności płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10

Domaszowice 2013-03-04       
                                                                         

                                                                                                           Wójt  Gminy

Zenon Kotarski

 

 O G Ł O S Z E N I E

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z  2010r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.) i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. Nr 207 poz. 2108).

Wójt Gminy Domaszowice

o g ł a s z a

IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Gręboszów obejmującej działkę numer 45 o pow. 2.1100 ha z karty mapy 1, księga wieczysta numer OP1U00078260/7.

Nieruchomość stanowi grunt rolny, dojazd dogodny z drogi asfatowej.

W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Gręboszów teren oznaczony jest symbolem R - tereny użytków rolnych.  

Przedmiotowa nieruchomość stanowi mienie komunalne Gminy Domaszowice nie jest obciążona prawem osób trzecich i nie posiada zobowiązań.

      Cena wywoławcza nieruchomości brutto                 31 616,00 zł

      Wysokość wadium :                                                   3 162,00 zł

      Minimalne postąpienie :                                                400,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 5 kwietnia 2013 r. o godzinie 14.00 w sali narad Urzędu Gminy Domaszowice. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w kasie Urzędu Gminy lub na konto Nr 56 8890 0011 0008 0031 2001 0006 BS Namysłów Oddział Domaszowice nie póżniej niż do 2 kwietnia 2013 r.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która przetarg wygra. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone.

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu doliczone będą dodane koszty geodezyjne w kwocie 1 330,00 zł . W/w należności płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Szczegółowych informacji o nieruchomości  można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10

Domaszowice 2013-03-04     
                                                                         

                                                                                                           Wójt  Gminy

Zenon Kotarski