Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Domaszowice

W Y K A Z    N I E R U C H O M O Ś C I

p r z e z n a c z o n y c h  d o  s p r z e d a ż y

 

      W związku z wydanym zarządzeniem z dnia 15 grudnia 2008 r. Nr OR.0151 – 55/08 Wójta Gminy Domaszowice, przeznacza się do sprzedaży:

na rzecz dotychczasowego najemcy lokal mieszkany numer 2, stanowiący odrębną nieruchomość o pow. użytkowej:

część mieszkalna - 73,62 m²

pomieszczenia przynależne (piwnica i garaż) – 26,40 m²

położony  w miejscowości Domaszowice przu ul. Kolejowej 3/2 obejmujący działkę nr 123/1 o pow. 0,7700 ha w udziale 38/1000 z  karta mapy 1, księga wieczysta nr  OP1U/00074183/5.

W panie zagospodarowania przestrzennego wsi Domaszowice teren oznaczony  jest symbolem 6UP – teren usług publicznych.

Cena nieruchomości - 64 092,00 zł 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaszowicach oraz w sołectwie Domaszowice na okres 6 tygodni  t.j. od dnia 10 grudnia 2012 r. do 22 stycznia 2013 r. Ustala się termin 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do 22 stycznia 2013 do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r.Nr 102, poz. 651 ze zm.)

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10.

 

Domaszowice 2012.12.10                                          

Wójt Gminy

                                                                                   Zenon Kotarski