Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Siemysłowie

O G Ł O S Z E NI E

 

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.) i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108).

 

Wójt Gminy Domaszowice

o g ł a s z a

IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 

nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 68,00 m˛ położonej w miejscowości Siemysłów obejmującej działki numer 212/2 o pow. 0.3500 ha i 212/4 o pow. 0.4000 ha z karty mapy 2, księga wieczysta numer OP1U00078844/5.

Nieruchomości stanowią jeden kompleks gruntu położony na obrzeżu wsi Siemysłów,

przy wyboistej drodze gruntowej utwardzonej częściowo kamieniem, w otoczeniu terenów rolnych w bliskości sieci energetycznej.

W planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Siemysłów działki numer 212/2 i 212/4 oznaczone są symbolem PPn- tereny działalności gospodarczej i RP tereny użytków rolnych bez prawa zabudowy.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi mienie komunalne Gminy Domaszowice nie jest obciążona prawem osób trzecich i nie posiada zobowiązań.

 

Cena wywoławcza nieruchomości brutto 22 695,00 zł

Wysokość wadium : 2 270,00 zł

Minimalne postąpienie : 300,00 zł

 

Przetarg odbędzie się dnia 27 grudnia 2012 r. o godzinie 14.30 w sali narad Urzędu Gminy Domaszowice. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w kasie Urzędu Gminy lub na konto Nr 56 8890 0011 0008 0031 2001 0006 BS Namysłów Oddział Domaszowice nie później niż do 19 grudnia 2012 r.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która przetarg wygra. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone.

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu doliczone będą dodane koszty geodezyjne w kwocie 785,00 zł .

W/w należności płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10

 

Wójt Gminy

Zenon Kotarski

Domaszowice 2012-11-22