Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dz. nr 232 Woskowice Górne

Domaszowice, dnia 08.03.2024 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

 

W związku z zarządzeniem nr OR.0050.21.2024 z dnia 7 marca 2024 r. Wójt Gminy Domaszowice przeznacza do dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości:

1.      działka numer 232, a.m. 1, obręb Woskowice Górne,

·         KW OP1U/00042506/3,

·         Powierzchnia: 1,0300 ha.

·         Nieruchomość rolna znajdująca się w obrębie miejscowości Woskowice Górne. Klasoużytek – PsV.

·         W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Woskowice Górne działka oznaczona jest symbolem UPs - tereny usług sportu.

·         Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na cele rolnicze.

·         Termin zagospodarowania nieruchomości: z dniem podpisania umowy.

·         Wysokość czynszu dzierżawnego: zwolnione.

Czynsz dzierżawny ustala się corocznie wg ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i płatny jest w dwóch ratach, I - rata do 15 marca, II – rata do 15 września.

            Nieruchomości zostaną wydzierżawione w trybie bezprzetargowym. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Domaszowice oraz sołectwa Woskowice Górne, na okres 21 dni tj. od dnia 8 marca 2024 roku do 29 marca 2024 roku oraz umieszczony na stronie internetowej bip.domaszowice.pl.

            Szczegółowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10.

 

 

/-/ Wójt Gminy

Domaszowice