Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienie udzielane w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy PZP - Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania.pdf (56,70KB)

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (130,79KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (111,49KB)

PDFInformacja o kwocie.pdf (104,09KB)

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (34,58KB)
PDFZmiana ogłoszenia i SWZ.pdf (141,90KB)
PDFWyjaśnienia do SWZ.pdf (442,00KB)

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (34,56KB)
PDFZmiana ogłoszenia i SWZ.pdf (141,92KB)

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (34,57KB)
PDFZmiana ogłoszenia i SWZ.pdf (141,94KB)
PDFWyjaśnienia do SWZ.pdf (123,21KB)
PDFWyjaśnienia do SWZ.pdf (143,08KB)

PDFWyjaśnienia do SWZ.pdf (135,68KB)
ZIPdokumentacja fotograficzna.zip (1,15MB)
ZIPmpzp.zip (11,98MB)

PDFZmiana SWZ.pdf (162,38KB)
PDFZałącznik Nr 2 do SWZ - projekt umowy.pdf (315,68KB)
PDFZałącznik nr 3 do SWZ - Szczegółowy opis zamówienia.pdf (163,70KB)

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (103,96KB)
PDFSpecyfikacja warunków zamówienia SWZ.pdf (539,42KB)
DOCZałącznik nr 1 do SWZ - formularz oferty.doc (80,00KB)
DOCXZałącznik Nr 1 do formularza oferty - oświadczenie o spełnieniu warunków.docx (28,82KB)
DOCXZałącznik Nr 2 do formularza oferty - oświadczenie o wykluczeniu.docx (30,13KB)
DOCXZałącznik Nr 3 do formularza oferty - grupa kapitałowa.docx (41,10KB)
DOCXZałącznik Nr 4 do formularza oferty - oświadczenie wykonawców.docx (33,39KB)
DOCXZałącznik Nr 5 do formularza oferty - podmiot udostepniający zasoby.docx (42,50KB)
DOCXZałącznik Nr 6 do formularza oferty - aktualności informacji.docx (28,80KB)
DOCXZałącznik nr 7 do formularza oferty - wykaz robót budowlanych.docx (31,72KB)
DOCXZałącznik Nr 8 do formularza oferty - wykaz osób.docx (32,08KB)
PDFZałącznik Nr 2 do SWZ - projekt umowy.pdf (295,12KB)
PDFZałącznik nr 3 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf (163,25KB)
ZIPProgram Funkcjonalno-Użytkowy.zip (55,86MB)