Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Publicznie Dostępny Wykaz Danych o Środowisku

 Publicznie dostępny wykaz danych (PDWD)

Wiele instytucji publicznych tworzy, zmienia i publikuje dokumenty, które zawierają informacje o środowisku naturalnym i jego ochronie. Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku, objętych ustawowym obowiązkiem opisywania i rejestrowania, instytucje powinny udostępniać za pomocą tzw. publicznie dostępnych wykazów danych, w skrócie PDWD. Wykaz taki stanowi zbiór kart informacyjnych, z których każda opisuje pojedynczy dokument, jego miejsce przechowywania oraz odniesienie do dokumentów z nim powiązanych.

Do roku 2012 zgodnie z rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  publikowane były za pomocą Ekoportalu.

Ekoportal to miejsce w sieci, które ułatwi Państwu dotarcie do informacji znajdujących się na serwerach jednostek resortu środowiska. Naszym celem jest przedstawianie wiarygodnych informacji o środowisku i jego ochronie w sposób czytelny i umożliwiający szybkie dotarcie do treści.

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Podstawowe informacje o Wykazie

Od roku 2013  dokumenty zawierajace informacje o środowisku zamieszczne są w Publicznie dostępnym wykazie danych (PDWD) poprzez System Informacji o Środowisku.
Moduł WYKAZ pozwala realizować obowiązki prawne w zakresie gromadzenia i udostępniania informacji o środowisku przez sieć Internet. Jako moduł działający w środowisku internetowym dla prawidłowej pracy wymaga jedynie połączenia z siecią publiczną oraz przeglądarki internetowej. System jest zainstalowany na serwerze www.sios.pl.

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Dla Geoportalu Gminy Domaszowice, dostępnego pod adresem: GeoportalDomaszowice (https://domaszowice.geoportal-krajowy.pl ) został utworzony nowy moduł: wykaz decyzji środowiskowych dostępny pod adresem: GeoportalDomaszowice (https://domaszowice.geoportal-krajowy.pl/decyzje-srodowiskowe )