Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024 roku

 


PDFOBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego - wyciąg Domaszowice (111,74KB)


Domaszowice, 05.04.2024r.

INFORMACJA

URZĘDNIKA WYBORCZEGO GMINY DOMASZOWICE

dotycząca dyżurów w weekend wyborczy podczas wyborów samorządowych
zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024 r.

Uprzejmie informuję, że będą pełnione dyżury w następujących terminach:

  • 06 kwietnia 2024 r. (sobota)

Dyżur pod telefonem: 600 967 449

  • 07 kwietnia 2024 r. (niedziela) w godzinach głosowania oraz po godz. 21.00

Dyżur stacjonarny w siedzibie Urzędu Gminy w Domaszowicach (Urząd Stanu Cywilnego, Sala Ślubów lub pokój nr 13)

Urzędnik Wyborczy

Bogusław Włos


DOCXWniosek o wypłatę diety dla męża zaufania.docx (18,69KB)


#Materiały do pobrania dla Obwodowych Komisji Wyborczych:


PDFObwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach.pdf (4,67MB)


PDFObwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Namysłowie z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.pdf (265,87KB)


INFORMACJA

O ORGANIZACJI BEZPŁATNEGO GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO W DNIU WYBORÓW 07  KWIETNIA  2024 ROKU

I TRASA

08:00,  13:00        Dziedzice

08:05,  13:05        Wielołęka PKP

08:07,  13:07        Wielołęka Domki

08:11,  13:11        Zofijówka

08:15,  13:15        Zofijówka Pod Lasem

08: 20, 13:20        Nowa Wieś

08:24,  13:24        Nowa Wieś  KARIER

08:27,  13:27        Wielołęka Skrzyżowanie  (Obwodowa Komisja Wyborcza NR 7)

09:00, 14:00        ODWÓZ PO ZAGŁOSOWANIU

II TRASA

09:42,  14:42        Świbno

09:47 , 14:47        Woskowice Górne  (Obwodowa Komisja Wyborcza NR 8)

10:00, 15:00        ODWÓZ PO ZAGŁOSOWANIU

III TRASA

10:15,  15:15        Strzelce Mleczarnia

10:18,  15: 18       Strzelce Szerzyna

10:22,  15:22        Strzelce PGR

10:26,  15:26        Strzelce Straż Pożarna  (Obwodowa Komisja Wyborcza NR 3)

11:00, 16:00         ODWÓZ PO ZAGŁOSOWANIU

IV TRASA

11:25,  16:25        Sułoszów

11:40,  16:40        Gręboszów  (Obwodowa Komisja Wyborcza NR 5)

12:00, 17:00         ODWÓZ PO ZAGŁOSOWANIU

V  TRASA

12:30,  17:30        Zalesie

12:35,  17:35        Domaszowice Szkoła  (Obwodowa Komisja Wyborcza NR 1)

13:00, 18:00         ODWÓZ PO ZAGŁOSOWANIU

VI  TRASA

 13:25,  18:25        Wygoda

 13:28,  18:28        Kolonia

 13:35 , 18:35        Siemysłów  (Obwodowa Komisja Wyborcza NR 6)

 14:00, 19:00         ODWÓZ PO ZAGŁOSOWANIU


DOCXOBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Domaszowicach z dnia 19 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Domaszowice zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (20,48KB)


DOCXOBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Domaszowicach z dnia 19 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Domaszowice zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (28,04KB)


PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zwołania I posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (212,43KB)


DOCXPOSTANOWIENIE NR 422/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Domaszowice (33,92KB)

PDFPOSTANOWIENIE NR 435/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w gminie Domaszowice (221,11KB)

PDFPOSTANOWIENIE NR 436/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w gminie Domaszowice (220,96KB)


DOCXOBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Domaszowicach z dnia 14 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Domaszowice zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (15,66KB) 


DOCXUchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Domaszowicach z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Domaszowice zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (15,63KB)


Informacje Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 11 marca 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji - PDFINFORMACJA Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 11 marca 2024 roku o losowaniach.pdf (194,76KB) 


 INFORMACJA

 Gminnej Komisji Wyborczej w Domaszowicach
powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
o składzie, siedzibie i dyżurach

  1. W skład wchodzą:

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

Elżbieta Maria Wojtowicz

Przewodniczący Komisji

2.

Zdzisław Zbigniew Pukała

Zastępca Przewodniczącego Komisji

3.

Katarzyna Marzena Gołyska

Członek Komisji

4.

Czesław Jerzy Kita

Członek Komisji

5.

Paulina Aneta Marzec

Członek Komisji

6.

Ryszard Olejnik

Członek Komisji

7.

Agnieszka Anna Pukała

Członek Komisji

8.

Anna Siwik

Członek Komisji

9.

Adriana Magdalena Włodarczyk

Członek Komisji

  1. Siedziba mieści się:

w Urzędzie Gminy Domaszowice, ul, Główna 26, 46-146 Domaszowice (sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego), tel. 774108250 wew. 118

  1. Dyżury dla Komisja będzie pełnić w następujących terminach:

28 luty 2024 r. w godz. 15.30-17.30
29 luty 2024 r. w godz. 15.30-17.30
01 marca 2024 r. w godz. 14.00-17.00
02 marca 2024 r. w godz. 10.00-12.00
04 marca 2024 r. w godz. 08.00-16.00
06 marca 2024 r. w godz. 15.30-17.30
08 marca 2024 r. w godz. 15.30-17.30
12 marca 2024 r. w godz. 15.30-17.30
14 marca 2024 r. w godz. 08.00-16.00

Przewodniczący
 Gminnej Komisji Wyborczej w Domaszowicach

Elżbieta Maria Wojtowicz


INFORMACJA DOTYCZĄCA DYŻURÓW URZĘDNIKA WYBORCZEGO
w Urzędzie Gminy Domaszowice (sala ślubów) ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice

  Data                                            Godziny

26.02.2024 r. (poniedziałek)         od 07:30 do 11:30  

01.03.2024 r. (piątek)                     od 14:00 do 18:00

04.03.2024 r. (poniedziałek)         od 07:30 do 11:30

08.03.2024 r. (piątek)                     od 13:00 do 15:30

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych w gminie Domaszowice można dokonywać w nieprzekraczalnym terminie do 08 marca 2024r. (piątek) w godzinach pracy Urzędu Gminy

Poza ww. dyżurami zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych będą przyjmowane także w Urzędzie Gminy Domaszowice, pokój nr 13 w godzinach pracy tut. Urzędu.

Urzędnik Wyborczy

Bogusław Włos


PDFRozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (313,35KB)


Zarządzenie Wojewody Opolskiego nr 141/23 z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim - PDFZarządzenie Nr 141_23 Wojewody Opolskiego z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 r. podpisane 1.pdf (192,98KB)


Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych w wyborach w 2024 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim - PDFObwieszczenie.pdf (96,36KB)


PDFOBWIESZCZENIE Wójta Gminy Domaszowice z dnia 2 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Domaszowicach w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (110,99KB)


PDFZarządzenie.OR.0050.11.2024.2024-02-06 w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.pdf (237,25KB)


DOCXOBWIESZCZENIE Wójta Gminy Domaszowice z dnia 06 marca 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (26,99KB)Strona Państwowej Komisji Wyborczej, na której publikowane są najważniejsze akty prawne dotyczące zarządzonych wyborów (uchwały PKW, informacje dot. tworzenia komitetów i rejestracji list wraz z wzorami dokumentów oraz inne wyjaśnienia, informacje.

https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/pkw_aktualnosciRejestracja komitetów wyborczych dokonywana jest w siedzibie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu, przy ulicy Piastowskiej 14, pokój 120 w godzinach pracy od 7:30-15:30. Termin dokonania rejestracji upływa w dniu 12 lutego 2024 r. Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów znaleść można pod poniższym linkiem:

https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/pkw_aktualnosci


Materiały do pobrania dla Obwodowych Komisji Wyborczych:

PDFSAM 2024 - Prezentacja_OKW.pdf (4,94MB)
PPTSAM 2024 - OKW_znak X.ppt (4,45MB)
PDFBroszura - wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych dla gmin.pdf (4,52MB)