Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stanowiska archeologiczne - Strzelce

 NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 1

osada – kultura przeworska (okr. późno-rzymski)
osada – późne średniowiecze

Nr obszaru AZP 81-36
Nr stanowiska na obszarze 9
Nr ewid. dz. 541/1-2, 542, 543, 555, 556


 NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 2

ślad osadnictwa - neolit

Nr obszaru AZP 81-36
Nr stanowiska na obszarze 10

Stanowisko znane z archiwaliów o nieustalonej lokalizacji.

https://zabytek.pl/pl/obiekty/slad-osadniczy-456076


 NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 3

osada – kultura przeworska (okr. późno-rzymski-C1)

Nr obszaru AZP 81-36
Nr stanowiska na obszarze 11
Nr ewid. dz. 546/2, 550, 561, 562/1-2

https://zabytek.pl/pl/obiekty/g-287331


 NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 4

ślad osadnictwa – neolit
ślad osadnictwa – kultura łużycka (okres halsztacki)
osada – późne średniowiecze

Nr obszaru AZP 81-36
Nr stanowiska na obszarze 12
Nr ewid. dz. 603-606, 609, 610

https://zabytek.pl/pl/obiekty/osada-449079


NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 5

cmentarzysko

Nr obszaru AZP 81-36
Nr stanowiska na obszarze 13

https://zabytek.pl/pl/obiekty/cmentarzysko-447682


NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 6

ślad osadnictwa – późne średniowiecze

Nr obszaru AZP 81-36
Nr stanowiska na obszarze 14
Nr ewid. dz. 368

https://zabytek.pl/pl/obiekty/slad-osadniczy-449136


NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 7

ślad osadnictwa – neolit
osada – kultura przeworska (młodszy okr. przedrzymski)
osada – kultura przeworska (okres rzymski)
osada – późne średniowiecze

Nr obszaru AZP 81-36
Nr stanowiska na obszarze 15
Nr ewid. dz. 617, 618, 619/1, 619/3, 620/4

https://zabytek.pl/pl/obiekty/g-294072


NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 8

osada – kultura łużycka (okres halsztacki)
osada - późne średniowiecze

Nr obszaru AZP 81-36
Nr stanowiska na obszarze 16
Nr ewid. dz. 487, 488/2, 489

https://zabytek.pl/pl/obiekty/g-287326


NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 9

ślad osadnictwa – kultura przeworska (faza D)

Nr obszaru AZP 81-36
Nr stanowiska na obszarze 33
Nr ewid. dz. 477/4

https://zabytek.pl/pl/obiekty/slad-osadniczy-447367


NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 10

ślad osadnictwa – pradzieje
ślad osadnictwa – wczesne średniowiecze
osada – późne średniowiecze

Nr obszaru AZP 81-36
Nr stanowiska na obszarze 34
Nr ewid. dz. 629/5

https://zabytek.pl/pl/obiekty/osada-454083


NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 11

osada – kultura łużycka (okr. halszt.)
osada – XIV w.

Nr obszaru AZP 81-36
Nr stanowiska na obszarze 35
Nr ewid. dz. 612/5, 613

https://zabytek.pl/pl/obiekty/osada-454103


NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 12

ślad osadnictwa – neolit
osada – kultura przeworska (II-I w.p.n.e.)

Nr obszaru AZP 81-36
Nr stanowiska na obszarze 36
Nr ewid. dz. 616-618, 619/3 620/4

https://zabytek.pl/pl/obiekty/g-287327


NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 13

ślad osadnictwa – neolit
osada – kultura łużycka (III okr. EB-okr. halszt.)
osada – kultura przeworska (okr. rzymski)

Nr obszaru AZP 81-36
Nr stanowiska na obszarze 37
Nr ewid. dz. 615, 616

https://zabytek.pl/pl/obiekty/g-287329


NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 14

ślad osadnictwa – kultura łużycka (III okr. EB-okr. halszt.)
osada – kultura przeworska (okr. rzymski)
osada – późne średniowiecze

Nr obszaru AZP 81-36
Nr stanowiska na obszarze 38
Nr ewid. dz. 544

https://zabytek.pl/pl/obiekty/slad-osadniczy-456071


NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 15

osada – kultura przeworska (okr. rzymski)
osada – wczesne średniowiecze, młodsza faza
osada – XIV w.

Nr obszaru AZP 81-36
Nr stanowiska na obszarze 39
Nr ewid. dz. 216/2

https://zabytek.pl/pl/obiekty/g-292605


NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 16

ślad osadnictwa – neolit
osada – kultura łużycka (okr. halszt.)
osada – wczesne średniowiecze, młodsza faza

Nr obszaru AZP 81-36
Nr stanowiska na obszarze 40
Nr ewid. dz. 179/1, 179/2

https://zabytek.pl/pl/obiekty/g-287325


NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 17

osada – kultura przeworska (faza D)

Nr obszaru AZP 81-36
Nr stanowiska na obszarze 41
Nr ewid. dz. 176/1

https://zabytek.pl/pl/obiekty/osada-449234


NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 18

ślad osadnictwa – kultura łużycka (III okr. EB-okr. halszt.)
ślad osadnictwa – kultura przeworska (okr. rzymski)
osada – XIII-XIV w.

Nr obszaru AZP 81-36
Nr stanowiska na obszarze 42
Nr ewid. dz. 629/2

https://zabytek.pl/pl/obiekty/osada-454000


NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 19

osada - kultura łużycka (III okr. EB-okr. halszt.
ślad osadnictwa – późne średniowiecze

Nr obszaru AZP 81-36
Nr stanowiska na obszarze 43
Nr ewid. dz. 370

https://zabytek.pl/pl/obiekty/osada-450695


NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 20

ślad osadnictwa – XII-XIII w.

Nr obszaru AZP 81-36
Nr stanowiska na obszarze 44
Nr ewid. dz. 171/1

https://zabytek.pl/pl/obiekty/slad-osadniczy-455798


NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 21

ślad osadnictwa – pradzieje
osada – wczesne średniowiecze, faza młodsza

Nr obszaru AZP 81-36
Nr stanowiska na obszarze 45
Nr ewid. dz. 185/3, 186/1-2, 187/1

https://zabytek.pl/pl/obiekty/osada-450720


NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 22

ślad osadnictwa – kultura łużycka (III okr. EB-okr. halszt.)

Nr obszaru AZP 81-36
Nr stanowiska na obszarze 46
Nr ewid. dz. 295/1

https://zabytek.pl/pl/obiekty/slad-osadniczy-453068


NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 23

osada – późne średniowiecze

Nr obszaru AZP 81-36
Nr stanowiska na obszarze 47
Nr ewid. dz. 279/1

https://zabytek.pl/pl/obiekty/g-287328


NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 24

osada - kultura łużycka (okr. halszt.)
osada – późne średniowiecze

Nr obszaru AZP 81-36
Nr stanowiska na obszarze 48
Nr ewid. dz. 607/1, 612/4

https://zabytek.pl/pl/obiekty/osada-456813


NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 25

osada – wczesne średniowiecze

Nr obszaru AZP 81-36
Nr stanowiska na obszarze 49
Nr ewid. dz. 510/1

https://zabytek.pl/pl/obiekty/g-287331


NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 26

osada – kultura przeworska (okr. rzymski)

Nr obszaru AZP 81-36
Nr stanowiska na obszarze 50
Nr ewid. dz. 546/1-2, 548

https://zabytek.pl/pl/obiekty/g-287328


NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 27

osada – kultura pomorska (późny okr. halszt.-wczes. okr. laten.)
ślad osadnictwa – wczesne średniowiecze (X-XII w.)

Nr obszaru AZP 80-36
Nr stanowiska na obszarze 31
Nr ewid. dz. 1

https://zabytek.pl/pl/obiekty/osada-759935


NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 28

ślad osadnictwa –średniowiecze (XIV-XV w.)
ślad osadnictwa - pradzieje

Nr obszaru AZP 80-36
Nr stanowiska na obszarze 32
Nr ewid. dz. 31/2

https://zabytek.pl/pl/obiekty/slad-osadniczy-763998


NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 29

punkt osadniczy - pradzieje

Nr obszaru AZP 80-36
Nr stanowiska na obszarze 33
Nr ewid. dz. 21

https://zabytek.pl/pl/obiekty/punkt-osadniczy-757866


NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 30

osada – kultura przeworska (faza C-D)
punkt osadniczy – pradzieje
ślad osadnictwa – późne średniowiecze (XIV-XV w.)

Nr obszaru AZP 80-36
Nr stanowiska na obszarze 34
Nr ewid. dz. 7, 8/1

https://zabytek.pl/pl/obiekty/osada-757867