Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - PRZEDŁUŻENIE

Domaszowice, dnia 07.08.2023 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

W związku z zarządzeniem nr OR.0050.53.2023 z dnia 4 sierpnia 2023 r. Wójt Gminy Domaszowice przeznacza do dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości:

 1. działka numer 74/4, a.m. 1, obręb Domaszowice,
 • KW OP1U/00083269/8,
 • Powierzchnia: 0,5700 ha.
 • Nieruchomość rolna znajdująca się w obrębie miejscowości Domaszowice. Klasoużytek – RIVa, ŁIII, RIIIb.
 • W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Domaszowice działka oznaczona jest symbolem 10 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej
 • Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na cele rolnicze.
 • Termin zagospodarowania nieruchomości: z dniem podpisania umowy.
 • Wysokość czynszu dzierżawnego: 1,5999 dt.
 1. działka numer 58/6, a.m. 1, obręb Domaszowice,
 • KW OP1U/00017837/8
 • Powierzchnia: 0,5000 ha.
 • Nieruchomość rolna znajdująca się w obrębie miejscowości Domaszowice. Klasoużytek – RIVa, RIVb.
 • W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Domaszowice działka oznaczona jest symbolem 10 P - tereny poprodukcyjne, budownictwa, składów , magazynów i usług.
 • Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na cele rolnicze.
 • Termin zagospodarowania nieruchomości: z dniem podpisania umowy.
 • Wysokość czynszu dzierżawnego: 0,8280 dt.
 1. część działki numer 211/9, a.m. 1, obręb Domaszowice,
 • KW OP1U/00034226/7
 • Powierzchnia: 0,79 m2.
 • Nieruchomość znajdująca się w obrębie miejscowości Domaszowice. Klasoużytek – PsV.
 • W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Domaszowice działka oznaczona jest symbolem 14MN – tereny zabudowy mieszanej jednorodzinnej
 • Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na cele inne.
 • Termin zagospodarowania nieruchomości: z dniem podpisania umowy.
 • Wysokość czynszu dzierżawnego: 2,3700 dt.
 1. część działki numer 67/1, a.m. 1, obręb Domaszowice,
 • KW OP1U/00082171/7
 • Powierzchnia: 0,056 m2.
 • Nieruchomość znajdująca się w obrębie miejscowości Domaszowice. Klasoużytek – Bz.
 • W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Domaszowice działka oznaczona jest symbolem 1 ZP – teren zieleni urządzonej
 • Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na cele inne.
 • Termin zagospodarowania nieruchomości: z dniem podpisania umowy.
 • Wysokość czynszu dzierżawnego: 0,1680 dt.
 1. działka numer 88, a.m. 1, obręb Nowa Wieś,
 • KW OP1U/00080648/8
 • Powierzchnia: 0,5000 ha.
 • Nieruchomość znajdująca się w obrębie miejscowości Nowa Wieś. Klasoużytek – RV, PsIV.
 • W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś działka oznaczona jest symbolem MM - tereny zabudowy mieszanej oraz symbolem RP – tereny użytków rolnych bez prawa do zabudowy.
 • Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na cele rolnicze.
 • Termin zagospodarowania nieruchomości: z dniem podpisania umowy.
 • Wysokość czynszu dzierżawnego: 0,4422 dt.
 1. część działki numer 49/1, a.m. 1, obręb Polkowskie,
 • KW OP1U/00036401/2
 • Powierzchnia: 0,8000 ha.
 • Nieruchomość znajdująca się w obrębie miejscowości Polkowskie. Klasoużytek – RIIIb, RIVa, RIVb.
 • W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Polkowskie działka oznaczona jest symbolem ZZ - tereny trwałych użytków zielonych bez prawa do zabudowy.
 • Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na cele rolnicze.
 • Termin zagospodarowania nieruchomości: z dniem podpisania umowy.
 • Wysokość czynszu dzierżawnego: 2,4930 dt.
 1. część działki numer 396/19, a.m. 3, obręb Siemysłów,
 • KW OP1U/00077388/3
 • Powierzchnia: 0,4000 ha.
 • Nieruchomość znajdująca się w obrębie miejscowości Siemysłów. Klasoużytek – RIVb.
 • W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Siemysłów działka oznaczona jest symbolem UPs tereny usług sportu
 • Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na cele rolnicze.
 • Termin zagospodarowania nieruchomości: z dniem podpisania umowy.
 • Wysokość czynszu dzierżawnego: 0,7200 dt
 1. część działki numer 396/19, a.m. 3, obręb Siemysłów,
 • KW OP1U/00077388/3
 • Powierzchnia: 0,5000 ha.
 • Nieruchomość znajdująca się w obrębie miejscowości Siemysłów. Klasoużytek – RV.
 • W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Siemysłów działka oznaczona jest symbolem UPs tereny usług sportu
 • Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na cele rolnicze.
 • Termin zagospodarowania nieruchomości: z dniem podpisania umowy.
 • Wysokość czynszu dzierżawnego: zwolnione
 1. część działki numer 250, a.m. 2, obręb Włochy,
 • KW OP1U/00041751/9
 • Powierzchnia: 0,82 m2.
 • Nieruchomość znajdująca się w obrębie miejscowości Włochy. Klasoużytek – Bi.
 • W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Włochy działka oznaczona jest symbolem UPi tereny usług innych (remiza strażacka).
 • Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na cele inne.
 • Termin zagospodarowania nieruchomości: z dniem podpisania umowy.
 • Wysokość czynszu dzierżawnego: 2,4600 dt.
 1. część działki numer 94/1, a.m. 1, obręb Woskowice Górne,
 • KW OP1U/00042506/1
 • Powierzchnia: 0,3400 ha.
 • Nieruchomość znajdująca się w obrębie miejscowości Woskowice Górne. Klasoużytek – Br-PsIV.
 • W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Woskowice Górne działka oznaczona jest symbolem MM - tereny zabudowy mieszanej.
 • Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na cele rolnicze.
 • Termin zagospodarowania nieruchomości: z dniem podpisania umowy.
 • Wysokość czynszu dzierżawnego: 0,6834 dt.
 1. część działki numer 82/1, a.m. 1, obręb Woskowice Górne,
 • KW OP1U/00042506/1
 • Powierzchnia: 0,8457 ha.
 • Nieruchomość znajdująca się w obrębie miejscowości Woskowice Górne. Klasoużytek – RIIIa, RIVa, RV.
 • W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Woskowice Górne działka oznaczona jest symbolem MM - tereny zabudowy mieszanej.
 • Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na cele rolnicze.
 • Termin zagospodarowania nieruchomości: z dniem podpisania umowy.
 • Wysokość czynszu dzierżawnego: 2,1522 dt.

Czynsz dzierżawny ustala się corocznie wg ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i płatny jest w dwóch ratach, I - rata do 15 marca, II – rata do 15 września.

Nieruchomości zostaną wydzierżawione w trybie bezprzetargowym. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Domaszowice oraz sołectwa Strzelce i sołectwa Gręboszów, na okres 21 dni tj. od dnia 7 sierpnia 2023 roku do 28 sierpnia 2023 roku oraz umieszczony na stronie internetowej bip.domaszowice.pl.

Szczegółowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10.

/-/ Wójt Gminy Domaszowice