Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych zbycia

Domaszowice, dnia 21.06.2023 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

W związku z Zarządzeniem Nr OR.0050.40.2023 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 6 czerwca 2023r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Domaszowice, Wójt Gminy Domaszowice przeznacza do zbycia w formie zniesienia współwłasności nieruchomość:

  • udział 1/2 w działce numer 223/2, a.m. 1, obręb Gręboszów, 
  • KW OP1U/00008991/9.
  • Powierzchnia: 0,3200 ha.
  • Nieruchomość zabudowana na której zabudowania znajdujące się na przedmiotowej nieruchomości stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności osób fizycznych. Działka znajduje się w północnej części miejscowości Gręboszów, sąsiaduje bezpośrednio z terenami zabudowanymi (zabudowa jednorodzinna i zagrodowa), z terenami rolnymi, tuż obok działki przebiega droga krajowa nr 42. Działka posiada dostęp do podstawowej sieci infrastruktury technicznej: wodociągowej, energetycznej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej. Klasoużytek – RIIIa – grunty orne, Br-RIIIa – grunty rolne zabudowane.
  • W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolami: M-U – tereny zabudowy mieszkaniowej i usług.
  • Termin zagospodarowania nieruchomości: z dniem podpisania umowy.
  • Cena nieruchomości: 35.000,00 złotych brutto.

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Domaszowice oraz sołectwa Gręboszów, na okres 21 dni tj. od dnia 21 czerwca 2023 roku do 12 lipca 2023 roku oraz umieszczony na stronie internetowej bip.domaszowice.pl.

Ustala się termin 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu do dnia 2 sierpnia 2023 roku do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023  r. poz. 344).

Szczegółowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10.

/-/ Wójt Gminy

Domaszowice