Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAWIADOMIENIE o zakazie korzystania z wód Starorzecza Odry w miejscowości Januszkowice

 ZAWIADOMIENIE o zakazie  korzystania z wód Starorzecza Odry w miejscowości Januszkowice od km 0+300 do km 1+500.

         Wojewoda Opolski rozporządzeniem porządkowym nr 0510/P/34/2023 z dnia  11 października 2023 r. zmieniającym rozporządzenie porządkowe nr 0510/P/21/2023 z dnia  9 maja 2023 r. wprowadza zakaz na okres do dnia 31 października 2023 r. korzystania z wód Starorzecza Odry w miejscowości Januszkowice od km 0+300 do km 1+500 obejmujący następujące działki: - 1217/1, obręb Januszkowice, gm. Zdzieszowice, - 1185/3, obręb Januszkowice, gm. Zdzieszowice, - 1133, obręb Januszkowice, gm. Zdzieszowice, - 1135, obręb Januszkowice, gm. Zdzieszowice, - 1136, obręb Januszkowice, gm. Zdzieszowice, - 1201/1, obręb Januszkowice, gm. Zdzieszowice.

         Pod pojęciem korzystania z wód rozumie się w szczególności spożywanie wody, wchodzenie do wody, kąpiele, połów i spożywanie ryb, pojenie zwierząt gospodarskich i domowych, używanie wody do celów gospodarczych, w tym podlewanie, uprawianie sportów wodnych i turystyki oraz inne działania wiążące się z bezpośrednim kontaktem z wodami, nie dotyczy działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego, prac budowlanych, utrzymania wód, prac konserwacyjnych.

        Kto naruszy zakaz, podlega karze grzywny wymierzonej na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r., poz. 2008 i 2052).


ZAWIADOMIENIE o zakazie  korzystania z wód Starorzecza Odry w miejscowości Januszkowice od km 0+300 do km 1+500.

         Wojewoda Opolski rozporządzeniem porządkowym nr 0510/P/33/2023 z dnia  28 września 2023 r. zmieniającym rozporządzenie porządkowe nr 0510/P/21/2023 z dnia  9 maja 2023 r. wprowadza zakaz na okres do dnia 16 października 2023 r. korzystania z wód Starorzecza Odry w miejscowości Januszkowice od km 0+300 do km 1+500 obejmujący następujące działki: - 1217/1, obręb Januszkowice, gm. Zdzieszowice, - 1185/3, obręb Januszkowice, gm. Zdzieszowice, - 1133, obręb Januszkowice, gm. Zdzieszowice, - 1135, obręb Januszkowice, gm. Zdzieszowice, - 1136, obręb Januszkowice, gm. Zdzieszowice, - 1201/1, obręb Januszkowice, gm. Zdzieszowice.

         Pod pojęciem korzystania z wód rozumie się w szczególności spożywanie wody, wchodzenie do wody, kąpiele, połów i spożywanie ryb, pojenie zwierząt gospodarskich i domowych, używanie wody do celów gospodarczych, w tym podlewanie, uprawianie sportów wodnych i turystyki oraz inne działania wiążące się z bezpośrednim kontaktem z wodami, nie dotyczy działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego, prac budowlanych, utrzymania wód, prac konserwacyjnych.

        Kto naruszy zakaz, podlega karze grzywny wymierzonej na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r., poz. 2008 i 2052).


ZAWIADOMIENIE o zakazie  korzystania z wód Starorzecza Odry w miejscowości Januszkowice od km 0+300 do km 1+500.

         Wojewoda Opolski rozporządzeniem porządkowym nr 0510/P/27/2023 z dnia  29 sierpnia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie porządkowe nr 0510/P/21/2023 z dnia  9 maja 2023 r. wprowadza zakaz na okres do dnia 30 września 2023 r. korzystania z wód Starorzecza Odry w miejscowości Januszkowice od km 0+300 do km 1+500 obejmujący następujące działki: - 1217/1, obręb Januszkowice, gm. Zdzieszowice, - 1185/3, obręb Januszkowice, gm. Zdzieszowice, - 1133, obręb Januszkowice, gm. Zdzieszowice, - 1135, obręb Januszkowice, gm. Zdzieszowice, - 1136, obręb Januszkowice, gm. Zdzieszowice, - 1201/1, obręb Januszkowice, gm. Zdzieszowice.

         Pod pojęciem korzystania z wód rozumie się w szczególności spożywanie wody, wchodzenie do wody, kąpiele, połów i spożywanie ryb, pojenie zwierząt gospodarskich i domowych, używanie wody do celów gospodarczych, w tym podlewanie, uprawianie sportów wodnych i turystyki oraz inne działania wiążące się z bezpośrednim kontaktem z wodami, nie dotyczy działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego, prac budowlanych, utrzymania wód, prac konserwacyjnych.

        Kto naruszy zakaz, podlega karze grzywny wymierzonej na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r., poz. 2008 i 2052).


 ZAWIADOMIENIE o zakazie  korzystania z wód Starorzecza Odry w miejscowości Januszkowice od km 0+300 do km 1+500.

         Wojewoda Opolski rozporządzeniem porządkowym nr 0510/P/21/2023 z dnia  30 czerwca 2023 r. wprowadza zakaz na okres do dnia 31 sierpnia 2023 r. korzystania z wód Starorzecza Odry w miejscowości Januszkowice od km 0+300 do km 1+500 obejmujący następujące działki: - 1217/1, obręb Januszkowice, gm. Zdzieszowice, - 1185/3, obręb Januszkowice, gm. Zdzieszowice, - 1133, obręb Januszkowice, gm. Zdzieszowice, - 1135, obręb Januszkowice, gm. Zdzieszowice, - 1136, obręb Januszkowice, gm. Zdzieszowice, - 1201/1, obręb Januszkowice, gm. Zdzieszowice.

         Pod pojęciem korzystania z wód rozumie się w szczególności spożywanie wody, wchodzenie do wody, kąpiele, połów i spożywanie ryb, pojenie zwierząt gospodarskich i domowych, używanie wody do celów gospodarczych, w tym podlewanie, uprawianie sportów wodnych i turystyki oraz inne działania wiążące się z bezpośrednim kontaktem z wodami, nie dotyczy działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego, prac budowlanych, utrzymania wód, prac konserwacyjnych.

        Kto naruszy zakaz, podlega karze grzywny wymierzonej na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r., poz. 2008 i 2052).


 ZAWIADOMIENIE o zakazie  korzystania z wód Starorzecza Odry w miejscowości Januszkowice od km 0+300 do km 1+500.

         Wojewoda Opolski rozporządzeniem porządkowym nr 0510/P/21/2023 z dnia  30 czerwca 2023 r. wprowadza zakaz na okres do dnia 17 lipca 2023 r. korzystania z wód Starorzecza Odry w miejscowości Januszkowice od km 0+300 do km 1+500 obejmujący następujące działki: - 1217/1, obręb Januszkowice, gm. Zdzieszowice, - 1185/3, obręb Januszkowice, gm. Zdzieszowice, - 1133, obręb Januszkowice, gm. Zdzieszowice, - 1135, obręb Januszkowice, gm. Zdzieszowice, - 1136, obręb Januszkowice, gm. Zdzieszowice, - 1201/1, obręb Januszkowice, gm. Zdzieszowice.

         Pod pojęciem korzystania z wód rozumie się w szczególności spożywanie wody, wchodzenie do wody, kąpiele, połów i spożywanie ryb, pojenie zwierząt gospodarskich i domowych, używanie wody do celów gospodarczych, w tym podlewanie, uprawianie sportów wodnych i turystyki oraz inne działania wiążące się z bezpośrednim kontaktem z wodami, nie dotyczy działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego, prac budowlanych, utrzymania wód, prac konserwacyjnych.

        Kto naruszy zakaz, podlega karze grzywny wymierzonej na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r., poz. 2008 i 2052).


Zakaz korzystania z wód Starorzecza Odry w miejscowości Januszkowice od km 0+300 do km 1+500.

         Wojewoda Opolski rozporządzeniem porządkowym nr 0510/P/14/2023 z dnia  9 maja 2023 r. wprowadza zakaz na okres do dnia 31 maja 2023 r. korzystania z wód Starorzecza Odry w miejscowości Januszkowice od km 0+300 do km 1+500 obejmujący następujące działki: - 1217/1, obręb Januszkowice, gm. Zdzieszowice, - 1185/3, obręb Januszkowice, gm. Zdzieszowice, - 1133, obręb Januszkowice, gm. Zdzieszowice, - 1135, obręb Januszkowice, gm. Zdzieszowice, - 1136, obręb Januszkowice, gm. Zdzieszowice, - 1201/1, obręb Januszkowice, gm. Zdzieszowice.

         Pod pojęciem korzystania z wód rozumie się w szczególności spożywanie wody, wchodzenie do wody, kąpiele, połów i spożywanie ryb, pojenie zwierząt gospodarskich i domowych, używanie wody do celów gospodarczych, w tym podlewanie, uprawianie sportów wodnych i turystyki oraz inne działania wiążące się z bezpośrednim kontaktem z wodami, nie dotyczy działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego, prac budowlanych, utrzymania wód, prac konserwacyjnych.

        Kto naruszy zakaz, podlega karze grzywny wymierzonej na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r., poz. 2008 i 2052).

PDFROZPORZĄDZENIE PORZADKOWE NR 0510.P.14.2023 WOJEWODY OPOLSKIEGO.pdf (1,96MB)