Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienie udzielane w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy PZP - Wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach

PDFOgłoszenie o wykonaniu umowy.pdf (53,95KB)

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania.pdf (80,92KB)

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-sig.pdf (440,74KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (195,80KB)

PDFInformacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf (168,30KB)

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (203,00KB)
PDFSpecyfikacja warunków zamówienia SWZ.pdf (997,98KB)
DOCZałącznik nr 1 do SWZ - formularz oferty.doc (80,00KB)
DOCXZałącznik Nr 1 do formularza oferty - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx (31,65KB)
DOCXZałącznik Nr 2 do formularza oferty - oświadczenie o wykluczeniu z postępowania.docx (32,98KB)
DOCXZałącznik Nr 3 do formularza oferty - grupa kapitałowa.docx (47,61KB)
DOCXZałącznik Nr 4 do formularza oferty - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegajacych się o zamówienie.docx (39,71KB)
DOCXZałącznik Nr 5 do formularza oferty - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.docx (49,39KB)
DOCXZałącznik Nr 6 do formularza oferty - Oświadczenie o aktualności informacji.docx (31,25KB)
DOCXZałącznik Nr 7 do formularza oferty - wykaz robót budowlanych.docx (35,04KB)
DOCXZałącznik Nr 8 do formularza oferty - wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.docx (35,28KB)
PDFZałącznik Nr 2 do SWZ - projekt umowy.pdf (400,22KB)
PDFZałącznik Nr 3 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf (383,11KB)
ZIPPFU PROJEKTY KONCEPCYJNE.zip (3,85MB)