Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs plastyczny pn.: „Fauna i flora Stobrawskiego Parku Krajobrazowego oczami dzieci i młodzieży”

Południowo – wschodnie krańce gminy Domaszowice znajdują się w zasięgu granic Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego stwierdzono występowanie 43 gatunków roślin prawnie chronionych, 16 gatunków z Polskiej czerwonej listy oraz około 130 gatunków rzadkich. Do najciekawszych należą: długosz królewski, rosiczka okrągłolistna, lilia złotogłów, mysiurek maleńki, lindernia mułowa, 7 gatunków z rodziny storczykowatych (m. in. kukułka Fuchsa i kruszczyk siny). Salwinia pływająca, kotewka orzech wodny i lindernia mułowa zostały umieszczone na liście roślin chronionych w Europie Konwencją Berneńską. Pięć gatunków znajduje się w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin.

Teren parku krajobrazowego również pod względem faunistycznym zdecydowanie wyróżnia się spośród innych cennych przyrodniczo obszarów województwa opolskiego. Do rozrodu przystępuje tu około 250 chronionych gatunków zwierząt (w tym 165 gatunków ptaków). Wśród nich jest 47 gatunków z krajowych czerwonych list oraz 18 gatunków bliskich zagrożenia w swoim globalnym zasięgu. Duże znaczenie dla zachowania bogactwa fauny parku mają lasy liściaste położone na terenie doliny Odry i Nysy Kłodzkiej oraz w pobliżu stawów rybnych. Są one miejscem występowania wielu gatunków zwierząt, które gdzie indziej stają się coraz rzadsze. Należą do nich kania czarna i ruda (symbol parku), orlik krzykliwy, bielik, dzięcioł średni, muchołówka białoszyja i mała oraz koszatka i popielica.

W lasach parku gniazduje też bocian czarny, żuraw, samotnik oraz włochatka.

 

Wójt Gminy Domaszowice ogłasza konkurs plastyczny pn.: Fauna i flora Stobrawskiego Parku Krajobrazowego oczami dzieci i młodzieży.

Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież szkolna z terenu gminy Domaszowice, którzy w terminie przewidzianym w regulaminie dostarczą prace do oceny konkursowej i wypełnią kartę zgłoszenia.

Prace należy wykonać w dowolnej technice, tak aby było możliwe ich wyeksponowanie na tablicach ogłoszeń.

Prace powinny być w formacie A4 lub A3.

Prace należy składać w Urzędzie Gminy Domaszowice, pok. nr 5 do dnia 15 listopada 2022 r. do godz. 15.30.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród i dyplomów nastąpi do dnia 25 listopada 2022 r.

 

DOCXformularz zgłoszeniowy.docx (16,92KB)

DOCXregulamin konkursu.docx (19,50KB)