Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia – udział w dz. nr 123/6

Domaszowice, dnia 23.04.2021 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W FORMIE ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI

 

W związku z Uchwałą nr XXXV.280.2022 Rady Gminy Domaszowice z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonych w miejscowości Domaszowice, Wójt Gminy Domaszowice przeznacza do zbycia w formie zniesienia współwłasności nieruchomość:

Obręb Domaszowice

  • Udział 76/1000 w działce numer 123/6, a.m. 1, obręb Domaszowice, KW OP1U/00074183/5.

  • Powierzchnia: 0,0116 ha.

  • Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym dwurodzinnym. Działka znajduje się w środkowej części miejscowości, tuż przy drodze asfaltowej. Budynek mieszkalny przylega bezpośrednio do budynku szkoły, jest zlokalizowany na terenie szkoły. Obrys budynku stanowi granicę działki. Dojazd do działki i budynku zapewniony zostanie przez nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebność gruntową przez działkę 123/5. Klasoużytek – B – tereny mieszkaniowe.

  • W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolami: 1UO – tereny usług oświaty.

  • Termin zagospodarowania nieruchomości: z dniem podpisania umowy.

  • Cena nieruchomości: nieodpłatnie

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Domaszowice oraz sołectwa Domaszowice, na okres 21 dni tj. od dnia 1 lipca 2022 roku do 22 lipca 2022 roku oraz umieszczony na stronie internetowej bip.domaszowice.pl.

Ustala się termin 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu do dnia 12 sierpnia 2022 roku do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).

Szczegółowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10.


/-/ Wójt Gminy

Domaszowice