Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o rozpoczęciu prac nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Domaszowice na lata 2023-2030

Wójt Gminy Domaszowice informuje o rozpoczęciu prac nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Domaszowice na lata 2023 -2030.

Zamierzeniem Gminy Domaszowice jest opracowanie i wdrożenie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2023 - 2030 w celu osiągnięcia zrównoważonego i długoterminowego rozwoju pomocy społecznej, wyrównywania warunków życia i pracy poprzez zaspokajanie potrzeb ludności w różnym wieku, usuwania nierówności społecznych, kształtowania stosunków społecznych. Dokument składać się będzie z syntetycznej diagnozy stanu istniejącego, analizy słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń oraz celów strategicznych.

Główne etapy prac nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Domaszowice na lata 2023 - 2030:

1) Zebranie danych o sytuacji w gminie (diagnoza), w tym statystycznych i rejestrowych, badania społeczności gminy.

2) Analiza zebranych danych i informacji.

3) Przeprowadzenie otwartych warsztatów.

4) Opracowanie i zredagowanie tekstu strategii.

5) Konsultacje społeczne strategii.

6) Przedstawienie projektu strategii do uchwalenia przez Radę Gminy Domaszowice.

7) Uchwalenie strategii.

Na podstawie Zarządzenia Nr OR.0050.18.2022 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 25 lutego 2022 r. został powołany Zespół ds. opracowania, wdrożenia, monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Domaszowice na lata 2023 - 2030.

W związku z powyższym do udziału w pracach nad strategią zapraszam wszystkich zainteresowanych. Osobą upoważnioną do udzielania szczegółowych informacji na temat strategii jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach – Bożena Białkowska.