Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Program „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – edycja 2022

Logo Min pol spol.jpeg

Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach informuje, iż Gmina Domaszowice przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. Na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 Gmina Domaszowice otrzymała kwotę w wys. 160 650,00 zł.

CEL PROGRAMU:

Celem Programu jest udzielenie bezpośredniego wsparcia niepełnosprawnym dzieciom oraz dorosłym osobom niepełnosprawnym z terenu naszej gminy tj. zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i przede wszystkim aktywnego życia. Pozyskana kwota pozwoli na objęcie pomocą w formie usług asystenckich w roku 2022 łącznie 7 osób z terenu naszej gminy – tj.:

  1. 2 dzieci do 16 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością,
  2. 3 osób dorosłych zaliczanych do znacznego stopnia niepełnosprawności lub innego – równoważnego
  3. oraz 2 osób dorosłych z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Pomoc świadczona będzie w ilościach godzin dostosowanych do indywidualnych potrzeb osoby z niepełnosprawnością.

REALIZACJA PROGRAMU:

Program będzie realizowany od dnia podpisania umowy przez Gminę Domaszowice do dnia 31 grudnia 2022 r.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, nie ponosi odpłatności za tę usługę.

Pozyskane środki finansowe pozwolą na zatrudnienie osób – asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej, które będą świadczyć wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych, co pozwoli m.in. na zwiększenie u osób niepełnosprawnych samooceny swoich możliwości, zwiększenie samodzielności i niezależności, wpłynie pozytywnie na poprawę funkcjonowania społecznego osób niepełnosprawnych poprzez udział w życiu kulturalno – społecznym. Świadczone usługi będą stanowiły duże wsparcie dla uczestników Programu oraz dla członków rodzin osób niepełnosprawnych. W ramach Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności może uzyskać bezpłatne wsparcie asystenta m. in. w wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika programu; wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce; załatwianiu spraw urzędowych; korzystaniu z dóbr kultury np. wyjście do muzeum, teatru, kina oraz innych czynnościach w zależności od indywidualnych potrzeb. 

Więcej szczegółowych informacji o programie można znaleźć pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rodzina/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w programie mogą zgłaszać się telefonicznie do tutejszego Ośrodka od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, pod numerem 77 419 44 51 lub pod adres email: socjalni3@ops.domaszowice.pl

O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń.

Nabór uczestników do Programu prowadzony będzie do wyczerpania limitu miejsc.

Plakat z informacją o wysokości otrzymanego dofinansowania.