Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie III publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Polkowskie

Domaszowice, dnia 05.04.2022 r.

INFORMACJA

O WYNIKU III PUBLICZNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI OZNACZONEJ NR 90/2, OBRĘB POLKOWSKIE,

KW NR OP1U/00041889/4

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 poz. 2213 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że III publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki  nr 90/2, obr. Polkowskie, jedn. ewid. G50 obj. KW nr OP1U/00041889/4 będącej własnością Gminy Domaszowice odbył się w dniu 18.03.2022 r. w Urzędzie Gminy Domaszowice.

Wadium na działkę nr 90/2 wpłacił 1 oferent.

Do przetargu dopuszczono 1 oferenta. Nie dopuszczono 0 oferentów.

Cena wywoławcza wyniosła 20.800,00 zł w tym należy podatek VAT.

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Minimalne postąpienia ustalono na kwotę 210,00 zł.

Cena najwyższa zaoferowana w przetargu 21.010,00 zł w tym należy podatek VAT.

Nabywcą nieruchomości wybrany został Pan Paweł Marszałek, zam. Polkowskie 5, 46-146 Domaszowice.

PNGMapa dz. nr 90-2 Polkowskie przedstawia umiejscowienie nieruchomości , która jest przedmiotem przetargu, na mapie ewidencyjnej.png (89,30KB)
DOCXOgłoszenie o przetargu 90-2.docx (15,83KB)