Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – dz. nr 100/3 i 100/17

Domaszowice, dnia 28.10.2021 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

W związku z zarządzeniem nr OR.0050.94.2021 z dnia 26 października 2021 r. Wójt Gminy Domaszowice przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomość:

l.p.

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Cena nieruchomości

1.

udział 3/12 działki numer 100/3, a.m. 3,
obręb Strzelce,
KW OP1U/00010999/2

1,1900 ha

Nieruchomość znajduje się w północnej części wsi Strzelce, sąsiaduje bezpośrednio z terenami zabudowanymi i zurbanizowanymi – zabudowa zagrodowa, jednorodzinna oraz z terenami rolnymi. Dojazd do działki możliwy z drogi publicznej: droga o nawierzchni asfaltowej dz. 829/4, która to prowadzi do drogi utwardzonej dz. 101/7.

Na działce znajdują się poniższe zabudowania:

  • budynek mieszkalny o pow. zabudowy budynku : 178 m2,
  • budynek gospodarczy o pow. zabudowy 19m2,
  • wiata drewniana pokryta eternitem o pow. zabudowy ok. 50m2,
  • budynek murowany gospodarczy pokryty eternitem o pow. zabudowy około 28m2,
  • wiata o konstrukcji betonowej o pow. zabudowy ok. 25m2,
  • wiata o konstrukcji blaszanej o pow. zabudowy ok. 60m2,
  • silosy murowane,
  • zagospodarowanie terenu.

Klasoużytek – Br-RIVb – grunty rolne zabudowane.

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem 4ZMU – tereny zabudowy zagrodowej
i mieszkaniowej jednorodzinnej
z usługami.

 

Z dniem podpisania umowy

80.200,00 złotych

2.

udział 1/2 działki numer 100/17, a.m. 3,
obręb Strzelce,
KW OP1U/00019211/8

0,0900 ha

Nieruchomość znajduje się w północnej części wsi Strzelce, sąsiaduje bezpośrednio z terenami zabudowanymi i zurbanizowanymi – zabudowa zagrodowa, jednorodzinna oraz z terenami rolnymi. Działka 100/17 nie ma zapewnionego bezpośredniego dostępu do drogi o nawierzchni utwardzonej dz. 101/7 prowadzącej do drogi 829/4

Na działce znajdują się poniższe zabudowania:

  • budynek mieszkalny o pow. zabudowy budynku : 37 m2,
  • zagospodarowanie terenu.

Klasoużytek – Br-RIVb – grunty rolne zabudowane.

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem 4ZMU – tereny zabudowy zagrodowej
i mieszkaniowej jednorodzinnej
z usługami.

Z dniem podpisania umowy

14.400,00 złotych

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Domaszowice oraz sołectwa Strzelce, na okres 21 dni tj. od dnia 28 października 2021 roku do 18 listopada 2021 roku oraz umieszczony na stronie internetowej bip.domaszowice.pl.

Ustala się termin 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu do dnia 9 grudnia 2021 roku do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021  r. poz. 1899 z późn. zm.).

Szczegółowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10.

/-/ Wójt Gminy Domaszowice