Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – dz. nr 5/38

Domaszowice, dnia 06.10.2021 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

            W związku z zarządzeniem nr OR.0050.131.2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. Wójt Gminy Domaszowice przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat nieruchomość:

l.p.

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłaty

1.

działka numer 5/38, a.m. 3, obręb Domaszowice,
KW 64752

0,0291 ha

Nieruchomość znajduje się na terenie Osiedla Klonowego
w Domaszowicach.

Powierzchnia utwardzona -  betonowa.

Klasoużytek - dr

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem dz. nr 5/38 symbol 1KP- tereny urządzeń komunikacji.

Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na cele gospodarki odpadami komunalnymi

 

Z dniem podpisania umowy

5,82 q żyta

Czynsz dzierżawny ustala się corocznie wg ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i płatny jest w dwóch ratach, I- rata do 15 marca, II – rata do 15 września.

            Nieruchomości zostaną wydzierżawione w trybie bezprzetargowym. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaszowicach oraz sołectwa Domaszowice, na okres 21 dni tj. od dnia 6 października 2021 roku do 26 października 2021 roku oraz umieszczony na stronie internetowej bip.domaszowice.pl.

            Szczegółowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10.

/-/ Wójt Gminy

Domaszowice