Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Siemysłów i Polkowskie

OGŁOSZENIE

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.).

Wójt Gminy Domaszowice

ogłasza

II  publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

1. nieruchomość obejmująca działkę numer 90/2 o pow. 0,0800 ha, położona w obrębie Polkowskie z karty mapy 1, posiadająca urządzoną księgę wieczystą numer OP1U/00041889/4. Działka niezabudowana, położona w centrum wsi, sąsiaduje bezpośrednio z terenami zabudowanymi. Dojazd do działki możliwy z drogi publicznej (asfaltowej). Działka uzbrojona w energię sieć elektroenergetyczną, wodociągową
i telekomunikacyjną przy drodze asfaltowej. W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Polkowskie teren oznaczony jest symbolem MM – tereny zabudowy mieszanej.

Cena  wywoławcza  nieruchomości: 20.800,00 zł

Wysokość Wadium: 2.080,00 zł

Minimalne postąpienie: 210,00 zł

2. nieruchomość obejmująca  działkę numer 215/5 o pow. o pow. 2,4800 ha, położona w obrębie Siemysłów z karty mapy 2, posiadająca urządzoną księgę wieczystą numer OP1U/00074178/7. Działka niezabudowana, znajduje się poza centrum wsi. Sąsiaduje bezpośrednio z terenami niezabudowanymi, terenami rolnymi i użytkami zielonymi. Dojazd z działki możliwy poprzez drogę o nawierzchni gruntowej. W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Siemysłów  teren oznaczony jest symbolem ZZ – tereny trwałych użytków zielonych oraz RP – tereny użytków rolnych bez prawa do zabudowy.

Cena wywoławcza  nieruchomości: 69.700,00 zł

Wysokość Wadium: 6.970,00 zł

Minimalne postąpienie: 700,00 zł

3. nieruchomość obejmująca działkę numer 322/6 o pow. 0,1169 ha, położona w obrębie Siemysłów z karty mapy 3, posiadająca urządzoną księgę wieczystą numer OP1U/00078844/5. Działka niezabudowana, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zabudowanych. Działka posiada dostęp do drogi publicznej, nawierzchnia asfaltowa. Kształt działki regularny – prostokąt/trapez. Ukształtowanie powierzchni korzystne, teren płaski, porośnięty roślinnością niską. Działka uzbrojona w energię sieć elektroenergetyczną, wodociągową i telekomunikacyjną. W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Siemysłów  teren oznaczony jest symbolem w części MM – tereny zabudowy mieszanej.

Cena  wywoławcza  nieruchomości: 29.100,00 zł      

Wysokość Wadium: 2.910,00 zł

Minimalne postąpienie: 300,00 zł

Nieruchomości nie posiadają obciążeń i zobowiązań.

Przetarg odbędzie się dnia 22 października 2021 r. o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Domaszowice. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium na konto Nr 56 8890 1011 0008 0031 2001 0006 BS Namysłów Oddział Domaszowice nie później niż do 18 października 2021 roku. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która przetarg wygra. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone.

Cena nieruchomości ustalona w przetargu  płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Domaszowice pok. Nr 10

 /-/ Wójt  Gminy

Urszula Medyk

 Domaszowice, 09.09.2021 r.

JPEGMapa dz. nr 322 6 Siemysłów przedstawia umiejscowienie nieruchomości, która jest przedmiotem przetargu, na mapie ewidencyjnej. (141,09KB)

JPEGMapa dz. nr 215 5 Siemysłów przedstawia umiejscowienie nieruchomości, która jest przedmiotem przetargu, na mapie ewidencyjnej. (272,60KB)

JPEGMapa dz. nr 90 2 Polkowskie przedstawia umiejscowienie nieruchomości, która jest przedmiotem przetargu, na mapie ewidencyjnej. (139,06KB)