Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Siemysłów

Domaszowice, dnia 23.07.2021

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł.

Przedmiot zamówienia:

Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Siemysłów z funduszu sołeckiego oraz Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie 2020-2022.

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę i montaż części urządzeń z załączonego projektu zagospodarowania działki. Gwarancja na urządzenia musi być udzielona na minimum 5 lat.

Realizacja zamówienia winna być zgodna z projektem zagospodarowania terenu. Zamawiający zastrzega sobie zmianę zakresu zamówienia.

W ramach przedmiotu zamówienia do zakupu, dostawy i montażu w sołectwie Siemysłów są następujące urządzenia:

Karuzela potrójna:
- konstrukcja wykonana z profili stalowych min. 60mm x 60mm

- elementy stalowe malowane proszkowo (poręcze, trzpień),

- łańcuchy ogniowo ocynkowane,

- 3 x siedziska gumowe z rdzeniem stalowym,

- karuzela zamontowana poprzez zacementowanie na głębokość 40-60 cm.

- wysokość urządzenia: 2,50 – 2,75cm,
- maksymalna wysokość swobodnego upadu: 0,50 m,
- urządzenie spełniające normę PN-EN 1176:1-2009

Walec:
- konstrukcja wykonana z profili stalowych min. 60mm x 60mm,
- elementy stalowe malowane proszkowo, zabezpieczone przed korozją,
- wałek wykonany z blachy ryflowanej,

- montaż poprzez zabetonowanie na głębokość 40-60 cm,
- wymiary urządzenia dł. – 1,10 – 1,40m, szer. 0,60- 0,70m , wys. 1,50 – 1,75m,
- maksymalna wysokość swobodnego upadu: 0,65 m,
- urządzenie spełniające normę PN-EN 1176:1-2009

Słup z koszem:
- słup wykonany z profilu  stalowego malowanego proszkowo o wym. 80 mm x 80 mm,

- rama tablicy z profilu stalowego malowanego proszkowo o wym. 30 mm x 30 mm,

- tablica ze sklejki wodoodpornej liściastej laminowanej o śr. 15 mm, o wym. 0,90 cm x 1,20 m,

- średnica obręczy 0,49 m, ze stali malowanej proszkowo o śr. 15 mm,

- zabetonowana w gruncie na głębokość 1 m.

- wymiary urządzenia dł. – 0,90 - 1,20m, szer. 0,90m - 1,00m , wys. 2,90 – 3,10cm,
- urządzenie spełniające normę PN-EN 1176:1-2009

Termin realizacji zamówienia: do 15 października 2021 r. z tym, że rozpoczęcie montażu może nastąpić najwcześniej po uzyskaniu zgody na realizację inwestycji ze Starostwa Powiatowego w Namysłowie.

Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

Termin złożenia oferty: do 30 lipca 2021 r. do godz. 10.00

Warunki płatności: przelew 30 dni

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Jacek Majcher

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. W ofercie należy podać cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem ceny każdego urządzenia.

Kryteria oceny ofert: cena – 100 %

                                                                                                            /-/ Wójt Gminy

                                                                                                                Urszula Medyk

PDFZałącznik - projekt zagospodarowania terenu.pdf (1,36MB)

ODTklauzula informacyjna RODO.odt (7,73KB)