Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na budowę wiaty rekreacyjnej

Domaszowice, dnia 22.07.2021

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa wiaty rekreacyjnej we wsi Dziedzice.

Wiata konstrukcji drewnianej o powierzchni zabudowy 35 m2. Zlokalizowana na działce nr 128/2 w Dziedzicach.

Realizacja zamówienia zgodna z projektem architektoniczo-budowlanym, który stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

Realizacja zadania z funduszu sołeckiego na 2021 rok oraz „Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie 2020-2022”.

Termin realizacji zamówienia: do 15.10.2021 r.

Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

Termin złożenia oferty: do 30 lipca 2021 r. do godz. 10.00

Warunki płatności: przelew 30 dni

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Jacek Majcher

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej,
w języku polskim. W ofercie należy podać cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Kryteria oceny ofert: cena – 100 %

 

                                                                                                          / - / Wójt Gminy

                                                                                                            Urszula Medyk 

PDFProjekt architektoniczno-budowlany.pdf (11,38MB)

DOCXklauzula RODO.docx (16,59KB)