Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - przewozy dzieci i młodzieży (niepełnosprawnych) z terenu gminy Domaszowice do i z placówek oświatowych

Domaszowice, dnia 22.07.2021 r.

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia oferty na usługę o wartości poniżej 130 000 zł.

Przedmiot zamówienia

Przewóz dzieci i młodzieży (niepełnosprawnych) z terenu gminy Domaszowice do i z placówek oświatowych tj. Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie oraz Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie wraz z pełnieniem opieki nad dziećmi w czasie drogi do i z placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022. Wykonawca musi posiadać aktualną licencję/zezwolenie na wykonanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym  (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z poźn. zm.).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

Termin realizacji zamówienia

01.09.2021 r. – 30.06.2022 r.

Miejsce złożenia oferty

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

Termin złożenia oferty

do 30.07.2021 r. do godz. 10.00

Warunki płatności

przelew 21 dni

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami

Martyna Łaźniowska, Marta Morga

Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. W ofercie należy podać cenę netto i brutto za 1 km, do oferty należy załączyć aktualną licencję/zezwolenie na wykonanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym  (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.).

Wójt Gminy Domaszowice

         Urszula Medyk

                 / - /

 

ODTzałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Szczególowy opis przedmiotu zamówienia.odt (9,65KB)

DOCzałącznik nr 2 do zapytania ofertowego - projekt umowy.doc (142,00KB)

PDFzałącznik nr 3 do zapytania ofertowego - wstępny plan trasy.pdf (295,27KB)

DOCXklauzula RODO.docx (16,84KB)