Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - zakup kruszywa

Domaszowice, dnia 20.07.2021 r.

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych.

Przedmiot zamówienia:

Zakup kruszywa granitowego – mieszanka 0-31,5 mm, 12-31,5 mm i 31,5-63 mm wraz
z transportem. Łączna ilość: ok. 780 ton. Powyższy przedmiot zamówienia stanowi realizację zadań z funduszu sołeckiego.

Miejsce dostawy i rodzaj kruszywa zawiera poniższa tabela

Miejscowość

Mieszanka 0-31

Kliniec (12-31,5)

Tłuczeń (31,5-63)

Domaszowice

156

0

0

Gręboszów

52

0

0

Nowa Wieś

78

0

0

Siemysłów

0

26

182

Włochy

208

0

78

Suma:

494

26

260

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianego kruszywa.

Termin realizacji zamówienia: do 10.09.2021 r.

Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

Termin złożenia oferty: do 28 lipca 2021 r. do godz. 10.00

Warunki płatności: przelew 30 dni

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Jacek Majcher

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej,
w języku polskim. W ofercie należy podać cenę netto i brutto za 1 t każdego z rodzajów kruszywa wraz z transportem.

Kryteria oceny ofert: cena – 100 %

 

                                                                                              / - / Wójt Gminy Domaszowice

                                                                                                            Urszula Medyk

DOCXprojekt-umowy kruszywo.docx (16,78KB)

DOCXklauzula RODO.docx (16,61KB)