Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na remont dróg gminnych

Domaszowice, dnia 21.07.2021

Zmiana zapytania ofertowego

 

W zapytaniu ofertowym z dnia 20.07.2021 r. zmienia się termin realizacji zamówienia do dnia 30.09.2021 r.

 

                                                                                                           / - / Wójt Gminy

                                                                                                             Urszula Medyk 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Domaszowice, dnia 20.07.2021

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł.

Przedmiot zamówienia:

Remont dróg gminnych oraz parkingu. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych. Uzupełnianie ubytków masą bitumiczną na gorąco z wycinaniem krawędzi w miejscowościach: Szerzyna, Gręboszów, Polkowskie, Siemysłów, Wielka Kolonia, Włochy, Domaszowice – parking oraz przysiółek Zalesie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy załączonym do niniejszego zapytania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu realizacji zadania (zmniejszenie lub zwiększenie zakresu) w zależności od wartości złożonych ofert oraz posiadanych środków w budżecie.

Zaleca się wizję lokalną przed złożeniem oferty, aby zapoznać się z przedmiotem zamówienia.

Termin realizacji zamówienia: do 10.09.2021 r.

Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

Termin złożenia oferty: do 28 lipca 2021 r. do godz. 10.00

Warunki płatności: przelew 30 dni

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Marcin Korecki

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej,
w języku polskim. W ofercie należy podać cenę netto za wykonanie zadania w każdej z lokalizacji, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 1 do projektu umowy oraz wartość netto i brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 1 do projektu umowy można potraktować jako formularz ofertowy lub jako załącznik do oferty.

Kryteria oceny ofert: cena – 100 %

 

                                                                                                          / - / Wójt Gminy

                                                                                                             Urszula Medyk 

DOCprojekt umowy.doc (52,00KB)

DOCXklauzula RODO.docx (14,05KB)