Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych

Domaszowice, 31.05.2021 r.

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych

Na podstawie §12 pkt 1 uchwały nr X.81.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Domaszowice, informacja o wynikach konsultacji społecznych podawana jest na stronie internetowej www.domaszowice.pl nie później niż w ciągu 14 dni od ich zakończenia.

Z uwagi na powyższe informuję, iż na podstawie Zarządzenia nr OR.0050.48.2021 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Domaszowice w sprawie uchwalenia nowych statutów sołectw, w terminie od 4 maja 2021 r. do 17 maja 2021 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne.

Konsultacje odbyły się w formie wyłożenia do publicznego wglądu projektu wymagającego konsultacji z określeniem terminu na składanie wniosków, uwag i opinii mieszkańców. Projekty uchwał wraz z załącznikami w postaci projektów statutów będące przedmiotem konsultacji wyłożone były do publicznego wglądu w terminie od dnia 4 maja 2021 r. do dnia 17 maja 2021 r. w pokoju nr 10 Urzędu Gminy Domaszowice oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Domaszowice w Biuletynie Informacji Publicznej. W podanym powyżej terminie mieszkańcy nie zgłosili wniosków, uwag i opinii do projektów uchwał.

/-/ Wójt Gminy Domaszowice

Urszula Medyk