Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Wielołęka

O G Ł O S Z E N I E

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

Wójt Gminy Domaszowice

o g ł a s z a

I  publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

1. nieruchomość obejmująca działkę numer 20/6 o pow. 0,0342 ha, położona w obrębie Wielołęka z karty mapy 1, posiadająca urządzoną księgę wieczystą numer OP1U/00036401/2.  Działka niezabudowana, położona w centrum wsi, sąsiaduje bezpośrednio z terenami zabudowanymi. Dojazd do działki możliwy z drogi publicznej (asfaltowej). Działka uzbrojona w energię sieć elektroenergetyczną, wodociągową i telekomunikacyjną. W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Wielołęka  teren oznaczony jest symbolem MM – tereny zabudowy mieszanej.

Cena wywoławcza  nieruchomości: 6.000,00 zł

Wysokość Wadium: 600,00 zł

Minimalne postąpienie: 100,00 zł

2. nieruchomość obejmującej działkę numer 20/7 o pow. 0,0622 ha, położona w obrębie Wielołęka z karty mapy 1, posiadająca urządzoną księgę wieczystą numer OP1U/00036401/2. Działka niezabudowana, położona w centrum wsi, sąsiaduje bezpośrednio z terenami zabudowanymi. Dojazd do działki możliwy z drogi publicznej (asfaltowej). Działka uzbrojona w energię sieć elektroenergetyczną, wodociągową i telekomunikacyjną. W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Wielołęka  teren oznaczony jest symbolem ZN – tereny zieleni niskiej.

Cena  wywoławcza  nieruchomości: 6.700,00 zł

Wysokość Wadium: 670,00 zł

Minimalne postąpienie: 100,00 zł

3. nieruchomość obejmująca  działkę numer 194/1 o pow. o pow. 0,1200 ha, położona w obrębie Wielołęka z karty mapy 2, posiadająca urządzoną księgę wieczystą numer OP1U/00040431/2. Działka niezabudowana, znajduje się poza centrum wsi, sąsiaduje bezpośrednio z terenami niezabudowanymi, terenami rolnymi, terenami zielonymi, terenami zadrzewionymi. Dojazd z działki możliwy poprzez drogę o nawierzchni gruntowej. Działka uzbrojona w energię elektryczną i wodę. W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Wielołęka  teren oznaczony jest symbolem ZZ – tereny trwałych użytków zielonych.

Cena wywoławcza  nieruchomości: 4.800,00 zł

Wysokość Wadium: 480,00 zł

Minimalne postąpienie: 100,00 zł

4. nieruchomość obejmującej działkę numer 279 o pow. 0,1000 ha, położona w obrębie Wielołęka z karty mapy 2, posiadająca urządzoną księgę wieczystą numer OP1U/00042786/9. Działka niezabudowana, użytkowana rolniczo, teren stanowi rolę. W terenie brak możliwości jednoznacznie określić granicę działki. Rozłóg gruntów jest nieprawidłowy, działka wąska, długa, łamana. Działka posiada dostęp do drogi publicznej działki 254 (nawierzchnia asfaltowa). W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Wielołęka  teren oznaczony jest symbolem w części MM – tereny zabudowy mieszanej oraz w części RP - tereny użytków rolnych bez prawa zabudowy.

Cena  wywoławcza  nieruchomości: 8.400,00 zł      

Wysokość Wadium: 840,00 zł

Minimalne postąpienie: 100,00 zł

Nieruchomości nie posiadają obciążeń i zobowiązań.

Przetarg odbędzie się dnia 29 kwietnia 2021 r. o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Domaszowice. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium na konto Nr 56 8890 1011 0008 0031 2001 0006 BS Namysłów Oddział Domaszowice nie później niż do 26 kwietnia 2021 roku. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która przetarg wygra. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone.

Cena nieruchomości ustalona w przetargu  płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10.

Wójt  Gminy

Urszula Medyk

 Domaszowice 26.03.2021 r.