Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI (Dane, plan i raporty)

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Koordynatorzy do spraw dostępności:

I. Koordynator do spraw dostępności architektonicznej – Paweł Janusz

tel. 77 4 108 250,  4 108 285, wew. 106

e-mail: gospodarka.komunalna@domaszowice.pl

II. Koordynator do spraw dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej – Cezary Biernacki

tel. 77 4 108 250,  4 108 285,  wew. 117

e-mail: informatyk@domaszowice.pl

Do zadań koordynatorów do spraw dostępności należy w szczególności:

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez podmiot;

  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmiot;

  3. monitorowanie działalności podmiotu, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

PDFZarządzenie.OR.0050.99.2020.2020-09-11 w sprawie wyznaczenia koordynatorów dostępności.pdf (113,79KB)

PDFZarządzenie.OR.0050.130.2020.2020-12.01 w sprawie zmiany koordynatora ds. dostępności.pdf (152,12KB)

PDFZarządzenie.OR.0050.54.2022.2022-05-27 w sprawie koordynatora dostępności.pdf (161,93KB)


PDFRaport o stanie zapewnienia dostępności Urzędu vGminy Domaszowice.pdf (3,33MB)


Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom

ze szczególnymi potrzebami na 2021 rok

 

Nazwa podmiotu: Urząd Gminy Domaszowice

Data opracowania/przyjęcia planu: 31 grudnia 2020 roku

1. Diagnoza

Działanie

Zalecenia do/

z konsultacji

wdrożenia/wnioski

Audyt architektoniczny

Przeprowadzić audyt

Zaktualizować po przeprowadzeniu audytu

Konsultacje wyników audytu architektonicznego – w zakresie sposobu ich wdrożenia.

Lista podmiotów/ referatów/  stanowisk biorących udział w konsultacjach.

 Przeprowadzić konsultacje po przeprowadzeniu audytu i ustalić listę referatów i stanowisk, których będzie dotyczyć oraz jego wyników.

Zaktualizować po przeprowadzeniu konsultacji.

Audyt cyfrowy

Przeprowadzić audyt

Zaktualizować po przeprowadzeniu audytu.

Konsultacje wyników audytu cyfrowego – w zakresie sposobu ich wdrożenia.

Lista podmiotów/ referatów/  stanowisk biorących udział             w konsultacjach.

Przeprowadzić konsultacje po przeprowadzeniu audytu i ustalić listę referatów i stanowisk, których będzie dotyczyć oraz jego wyników.

Zaktualizować po przeprowadzeniu konsultacji.

Audyt informacyjno –

komunikacyjny

Przeprowadzić audyt

Zaktualizować po przeprowadzeniu audytu.

Konsultacje wyników audytu informacyjno-komunikacyjnego – w zakresie sposobu ich wdrożenia.

Lista podmiotów/ referatów/  stanowisk biorących udział w konsultacjach.

Przeprowadzić konsultacje po przeprowadzeniu audytu i ustalić listę referatów i stanowisk, których będzie dotyczyć oraz jego wyników.

Zaktualizować po przeprowadzeniu konsultacji.

Audyt procedur 

 Przeprowadzić audyt

Zaktualizować po przeprowadzeniu audytu.

Konsultacje wyników audytu procedur – w zakresie sposobu ich wdrożenia.

Przeprowadzić konsultacje po przeprowadzeniu audytu i ustalić listę referatów i stanowisk, których będzie dotyczyć oraz jego wyników.

Zaktualizować po przeprowadzeniu konsultacji.

Lista podmiotów/referatów/stanowisk biorących udział w konsultacjach.

Ustalić listę referatów i stanowisk których będzie dotyczyć.

Zaktualizować po przeprowadzeniu konsultacji.

2. Harmonogram działań, delegacja odpowiedzialności, kosztorys

Element planu

Czas

realizacji

Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac

Osoba/jednostka odpowiedzialna

Koszt

Audyt architektoniczny 

30 czerwca 2021 r.

 1. Przeprowadzenie audytu budynków Urzędu Gminy

2. Wdrożenie zaleceń i wniosków wynikających z audytu (zapewnienie dostępności, a w razie gdy jest to niemożliwe – zapewnienie dostępności alternatywnej).

3. Przygotowanie materiałów na stronę www i BIP zgodnie z wymogami dostępności.

Podmiot zewnętrzny wybrany do przeprowadzenia audytu

  Szacowany koszt – 9.000 zł

Audyt cyfrowy 

 30 czerwca 2021 r.

 1. Przeprowadzenie audytu strony www oraz BIP-u przez firmę zewnętrzną pod kątem spełnienia wymagań WCAG.

2. Wdrożenie zaleceń i wniosków wynikających z audytu (usuniecie ewentualnych błędów).

3. Przygotowanie materiałów na stronę www i BIP zgodnie z wymogami dostępności.

4. Szkolenie dla pracowników tworzących treści na stronę www i BIP Urzędu oraz inne treści medialne pod względem prawidłowego wytwarzania powyższych materiałów.

4. Aktualizacja planu i harmonogramu.

  Informatyk/podmiot zewnętrzny wybrany do przeprowadzenia audytu

  Szacowany koszt -  8.000 zł

Audyt informacyjno - komunikacyjny

31 grudnia 2021 r.

 1. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego i w razie dalszej potrzeby konsultacji lub audytu przez jednostkę zewnętrzną.

2. Zakup pętli indukcyjnej przenośnej.

 

 Referat Organizacyjny/ Informatyk

 Szacowany koszt – 2.500 zł

Audyt procedur

31 marca 2021 r.

Przegląd i w razie potrzeby aktualizacja regulaminów i procedur wewnętrznych Urzędu pod względem dostosowania do wymagań dostępności.

Sekretarz Gminy/ Kierownik Referatu Organizacyjnego /Stanowiska odpowiadające za poszczególne regulaminy

Brak

 

Opracował/a:

1. Biernacki Cezary

2. Karolina Polak

 

Zatwierdził:

Wójt Gminy Domaszowice

/-/ Urszula Medyk