Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa ubrań specjalnych strażaka (typ Garda)

Domaszowice, dnia 31.07.2020

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia oferty na usługę o wartości poniżej 30 000 euro.

Przedmiot zamówienia

Zakup i dostawa ubrań specjalnych strażaka (typu Garda) posiadających świadectwo dopuszczenia CNBOP – zestaw: kurtka + spodnie - 5 SZTUK.

Termin realizacji zamówienia

30.11.2020 r.

Miejsce złożenia oferty

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres: srodowisko@domaszowice.pl

Termin złożenia oferty

10.08.2020 r. do godz. 10.00

Warunki płatności

 przelew 21 dni

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami

Marcin Korecki

Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, w ofercie należy podać oferowaną cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

/ - / Z up. Wójta

Anna Bodzioch

Sekretarz Gminy

ODTklauzula informacyjna RODO.odt (7,61KB)