Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę sześciu dróg gminnych

Domaszowice, dnia 24.07.2020

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia oferty na usługę o wartości poniżej 30 000 euro.

Przedmiot zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę sześciu dróg gminnych:

Ulica Słoneczna – długość 224 m nr działki 215/11 – przebudowa,

Ulica Długa – budowę długość 81 m nr działki 210/31 – przebudowa,

Ulica Krótka – długość 82,5 m   nr działki 210/33 – przebudowa,

Ulica Poprzeczna – długość 96 m  nr działki 210/32 – przebudowa,

Ulica Przedszkolna – długość 89 m nr działki 210/34 – przebudowa,

Ulica Łąkowa – długość 247 m nr działki 309/1 droga kategorii publicznej nr 100 318 O – przebudowa.

Wykonawca wykona dokumentację zgodnie z wytycznymi do sporządzenia wniosku na nabór na rok 2021 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Dodatkowo Wykonawca  uwzględni w w/w dokumentacji m.in. odstępstwa od warunków technicznych dotyczące szerokości w/w dróg (o ile będą wymagane), a także uzyska potrzebne, oświadczenia, decyzje, raporty, projekty organizacji ruchu docelowego (uzgodnione i zatwierdzone), kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, uzgodnienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  znajduje się w projekcie umowy, który jest załącznikiem do zapytania ofertowego.

Termin realizacji zamówienia

Do 15.12.2020 r.

Miejsce złożenia oferty

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres: referat.inwestycji@domaszowice.pl

Termin złożenia oferty

do 30.07.2020 r. do godz. 10.00

Warunki płatności

 przelew 21 dni

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami

Marcin Korecki

Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, w ofercie należy podać oferowaną cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

           / - /Wójt Gminy Domaszowice

                                                                                                             Urszula Medyk

ODTklauzula informacyjna RODO.odt (7,78KB)

DOCprojekt umowy.doc (107,00KB)