Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz PCK

Domaszowice, dnia 09.07.2020 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

W związku z zarządzeniem nr OR.0050.76.2020 Wójt Gminy przeznacza do użyczenia na okres powyżej 3 lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Domaszowice dla Polskiego Czerwonego Krzyża - Opolskiego Oddziału Okręgowego:

l.p.

Obręb (miejscowość)

Numer ewidencyjny działki, arkusz mapy, KW

Powierzchnia

Oznaczenie
w MPZP

Wysokość opłat

  1.  

Domaszowice

Część działki nr 211/9, a.m. 1, KW OP1U/00034266/7

1 m2

14MN

bezpłatnie

  1.  

Domaszowice

Część działki nr 113, a.m. 1, KW OP1U/00036401/2

1 m2

1UA

bezpłatnie

  1.  

Gręboszów

Część działki nr 75/4, a.m. 1, KW OP1U/00080942/4

1 m2

R

bezpłatnie

  1.  

Strzelce

Część działki nr 222, a.m. 3, KW OP1U/00042897/0

1 m2

36UK

bezpłatnie

  1.  

Włochy

Część działki nr 237/2, a.m. 2, KW OP1U/00041751/8

1 m2

MM

bezpłatnie

Nieruchomości zostaną użyczone w trybie bezprzetargowym. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Domaszowice na okres 21 dni tj. od dnia 9 lipca 2020 roku do 30 lipca 2020 roku oraz umieszczony na stronie internetowej www.bip.domaszowice.pl.

Szczegółowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Domaszowice pok. Nr 10.

/-/ Wójt Gminy Domaszowice