Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - Zakup sprzętu nagłośnieniowego

Domaszowice, 01.07.2020 r.

Dnia 01.07.2020 r. Zamawiający otrzymał pytanie dot. niniejszego zapytania ofertowego o następującej treści:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zakupu statywów innej marki niż tych, które są wyszczególnione w zapytaniu ofertowym? Jeśli tak, czy zaakceptuje zakup statywów innych polskich firm: 
- Athletic (statyw mikrofonowy Athletic MIC-5C i statywy kolumnowe Athletic nBOX-3)
lub
- Stim (statyw mikrofonowy Stim M05 statywy kolumnowe Stim KL04).

Odpowiedź:

W zakresie doboru statywu Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

 /  - /  Wójt Gminy

    Urszula Medyk

 

Domaszowice, 30.06.2020 r.

Zmiana zapytania ofertowego

W ramach zamówienia Zamawiający rezygnuje z montażu zestawu nagłośnieniowego.

Dodatkowo Wykonawca do zestawu sprzętu nagłośnieniowego winien dostarczyć okablowanie - każdy przewód o długości minimum 5 m.

W związku ze zmianą zakresu przedmiotu zamówienia wydłuża się termin składania ofert do 03.07.2020 r. do godz. 10.00.

 

 /  - /  Wójt Gminy

    Urszula Medyk

 

Domaszowice, dnia 23.06.2020

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro.

Przedmiot zamówienia:

Zakup sprzętu nagłośnieniowego z funduszu sołeckiego sołectwa Zofijówka oraz Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie 2020-2022.

Zestaw sprzętu nagłośnieniowego składający się z następujących elementów:

  • kolumna aktywna Alto TS315 - 2 sztuki,
  • mikser analogowy Yamaha MG 10 – 1 sztuka,
  • mikrofon bezprzewodowy Shure BLX24/PG58 – 1 sztuka,
  • mikrofon przewodowy Shure Sm 58 LCE – 1 sztuka,
  • statyw mikrofonowy T-stand M6 – 1 sztuka,
  • statyw kolumnowy T-stand KL1 – 2 sztuki.

Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż urządzeń.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieudzielenia zamówienia w pełnym wymiarze.

Termin realizacji zamówienia: do 31.07.2020 r.

Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

Termin złożenia oferty: do 01 lipca 2020 r. do godz. 10.00

Warunki płatności: przelew 30 dni

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Jacek Majcher

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. W ofercie Wykonawca powinien podać wartość brutto za każdy ze składników zestawu.

Kryteria oceny ofert: cena – 100 %

                                                                                                            /-/ Wójt Gminy

                                                                                                            Urszula Medyk

 

ODTklauzula informacyjna RODO.odt (7,68KB)