Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe: Remont dróg gminnych

Domaszowice, dnia 15.06.2020

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro.

Przedmiot zamówienia:

Remont dróg gminnych. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych. Uzupełnianie ubytków masą bitumiczną na gorąco w miejscowościach: Gręboszów, Włochy, Polkowskie oraz parking w Domaszowicach. Uzupełnianie ubytków masą bitumiczną na gorąco z wycinaniem krawędzi w miejscowościach Wielka Kolonia i Szerzyna.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy załączonym do niniejszego zapytania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu realizacji zadania (zmniejszenie lub zwiększenie zakresu) w zależności od wartości złożonych ofert oraz posiadanych środków w budżecie.

Termin realizacji zamówienia: do 31.07.2020 r.

Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

Termin złożenia oferty: do 24 czerwca 2020 r. do godz. 10.00

Warunki płatności: przelew 30 dni

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Marcin Korecki

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej,
w języku polskim. W ofercie należy podać cenę netto i brutto za wykonanie zadania.

Kryteria oceny ofert: cena – 100 %

                                                                                                          / - / Wójt Gminy

                                                                                                            Urszula Medyk

 

DOCXzapytanie ofertowe.docx (21,58KB)

DOCProjekt umowy.doc (61,50KB)

ODTklauzula informacyjna RODO.odt (7,69KB)