Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 r.

Zgodnie art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)  Zamawiający przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2020 r.

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia              (roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1.

Przewóz dzieci z terenu gminy Domaszowice do i z placówek oświatowych wraz z pełnieniem opieki

 

Usługa

Przetarg nieograniczony

246 000,00 zł brutto

II

 

2.

 

Modernizacja dróg gminnych

 

 

Roboty budowlane

 

Przetarg nieograniczony

 

250 000,00 zł brutto

 

II

 

3.

 

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Domaszowice

 

 

Usługa

 

Przetarg nieograniczony

 

591 000,00 zł brutto

 

IV