Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, uzupełnianie ubytków masą bitumiczną na gorąco z częściową wycinką krawędzi

Domaszowice, dnia 10.07.2019 r.

          

Informacja o zmianie zapytania ofertowego

 

W dniu 10.07.2019 r. w zapytaniu ofertowym wprowadza się następujące zmiany:

- zmianie ulega termin realizacji zadania – było do dnia 09.08.2019 r., jest do dnia 23.08.2019 r.,

- zakresu prac:

  • dodaje się działkę nr 311 w miejscowości Siemysłów,
  • usuwa się działki nr 283, 285/4 w miejscowości Gręboszów.

W następstwie wprowadzenia powyższych zmian oraz po doprecyzowaniu zakresu wykonywanych prac zostały naniesione następujące poprawki do projektu umowy:

§ 1 ust. 1 – zapis „z częściową wycinką krawędzi” zostaje zastąpiony zapisem „z wycinką krawędzi”

§ 1 ust. 2 pkt 2-5 – dodany został zapis „oraz uzupełnianie masą bitumiczną na gorąco”,

§ 1 ust. 2 pkt 4 – dodaje się działkę nr 311 i zapis po zmianach brzmi „Siemysłów – Wielka Kolonia nr dz. 379 i 311 wycinka krawędzi o powierzchni 315 m2 oraz uzupełnianie masą bitumiczną na gorąco”

§ 1 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie – Szerzyna nr działki 879, 878 – wycinka krawędzi o powierzchni 500 m2 oraz uzupełnienie masą bitumiczną na gorąco

§ 1 ust. 2 pkt 5 – został usunięty

§ 2 – Termin realizacji zadania objętego umową ulega zmianie do 23.08.2019 r.

Zmianie ulega również załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

Projekt umowy po zmianach stanowi załącznik do niniejszej informacji.

 

                                                                                                                 Wójt Gminy

                                                                                                               Urszula Medyk

                                                                                                                       / - /

PDFprojekt umowy po zmianach.pdf (357,09KB)

 

Domaszowice, dnia 08.07.2019

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego

Przedmiot zamówienia:

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, uzupełnianie ubytków masą   bitumiczną na gorąco z częściową wycinką krawędzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy załączonym do niniejszego zapytania

Termin realizacji zamówienia: do 09.08.2019 r.

Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

Termin złożenia oferty: do 16 lipca 2019 r.

Warunki płatności: przelew 30 dni

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Marcin Korecki

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. W ofercie należy podać cenę netto i brutto za wykonanie zadania.

 

                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                                        Urszula Medyk

                                                                                                                / - /

PDFprojekt umowy.pdf (358,25KB)

DOCXklauzula RODO.docx (16,78KB)