Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DOMASZOWICACH - UNIEWAŻNIONO

Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaszowicach został unieważniony Zarządzeniem nr OR.0050.50.2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. Wójta Gminy Domaszowice.

Zarządzenie Nr OR.0050.50.2019
Wójta Gminy Domaszowice

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaszowicach

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), a także § 8 ust. 2 pkt. 4 w związku z § 1 ust. 5 lit. b oraz ust. 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej zarządzam, co następuje:

§ 1. Unieważniam konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaszowicach, ogłoszony Zarządzeniem Nr OR.0050.41.2019 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 5 kwietnia 2019 r. z powodu:

1) wskazania w ogłoszeniu o konkursie terminu na składanie ofert, krótszego niż 14 dni;

2) braku informacji w ogłoszeniu o konkursie o dopuszczeniu składania ofert w postaci elektronicznej; tj. z powodu nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na wynik konkursu.

§ 2. Traci moc:

1) Zarządzenie Nr OR.0050.41.2019 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaszowicach;

2) Zarządzenie Nr OR.0050.49.2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaszowicach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Domaszowice
Urszula Medyk

DOCXOgłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaszowicach.docx (20,61KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.41.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaszowicach.pdf (312,99KB)