Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy określone w księdze: OP1U/00085389/9. OP1U/00036401/2. OP1U/00042898/7. OP1U/00077388/3 w miejscowości Domaszowice, Dziedzice, Nowa Wieś i Siemysłów

  

Domaszowice, dnia 30.10.2018 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

 W związku z podjętą uchwałą Rady Gminy Domaszowice NR XXX.228.2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku. Wójt  Gminy przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat:

Obręb Domaszowice

- działka numer 5/59 o pow. 3,0001 ha,                    -  Wysokość rocznego czynszu

   km 3 , KW OP1U/00085389/9                               dzierżawnego wynosi – 1,2852 q żyta                           

Obręb Dziedzice

- działka numer 74/8 o pow. 0,21 ha                         -  Wysokość rocznego czynszu

   km 1, KW OP1U/00036401/2                                dzierżawnego wynosi – 0,6093 q żyta                               

Obręb Nowa Wieś

- działka numer  5/3 o pow. 0.08 ha                          -  Wysokość rocznego czynszu

   km 1, KW OP1U/00042898/7                                dzierżawnego wynosi – zw.

Obręb Siemysłów

- część działki numer 396/19                                    -  Wysokość rocznego czynszu

  o pow. 0.46 ha ,km 3,                                              dzierżawnego wynosi – zw

  KW OP1U/00077388/3               

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości oznaczone są symbolem: działka nr 5/59 symbol 2US – tereny usług sportu i rekreacji, działka nr 74/8 symbol MM- tereny zabudowy mieszanej , działka nr 5/3 symbol MM- tereny zabudowy mieszanej, działka nr 396/19, symbol Ups – tereny usług sportu.

Czynsz dzierżawny ustala się corocznie wg ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i płatny jest w dwóch ratach , I- rata do 15 marca, II – rata do 15 września.

Nieruchomości zostaną wydzierżawione w trybie bezprzetargowym. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaszowicach oraz sołectw Domaszowice, Dziedzice, Nowa Wieś i Siemysłów na okres 21 dni tj. od dnia 30 października 2018 roku do 19 listopada 2018 roku oraz umieszczony na stronie internetowej www.domaszowice.pl.

            Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy  w Domaszowicach pok. Nr 10.

                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                                         Domaszowice