Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o II publicznym przetargu nieograniczony na nieruchomości określone w księdze: OP1U00081285/2, w miejscowości Dziedzice

   O G Ł O S Z E N I E

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2018 r. poz. 121 ze zm.) i  § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 z poźn. zm.).

 Wójt Gminy Domaszowice

o g ł a s z a

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

nieruchomości niezabudowanej  w miejscowości  Dziedzice obejmującej działkę numer 119/2 o pow. 0,0900 ha  z karty mapy 1, księga wieczysta numer OP1U00081285/2. Nieruchomość położona w otoczeniu terenów zabudowy mieszanej i gruntów rolnych. Dojazd średnio dogodny. Działka nieuzbrojona, uzbrojenie sieciowe w e.e i wodę - w głównej drodze wiejskiej. W planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dziedzice teren oznaczony jest symbolem MM - tereny zabudowy mieszanej.

Nieruchomość nie posiada obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 6.000,00 zł

Wysokość wadium: 600,00

Minimalne postąpienie: 100,00

Przetarg odbędzie się dnia  16 lipca 2018 r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Gminy Domaszowice. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w kasie Urzędu Gminy lub na konto Nr 56 8890 1011 0008 0031 2001 0006 BS Namysłów Oddział Domaszowice nie później niż do 11 lipca 2018 r. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która przetarg wygra. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone. Na dzień  13 czerwca  2018 r. ogłoszony był I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości i zakończył się wynikiem negatywnym. Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10.

                                                                                                                    Wójt  Gminy

                                                                   Zenon Kotarski

Domaszowice 2018- 06-14