Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. Unii Europejskiej L 119/1, 4/05/2016 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32016R0679&from=EN) informujemy, iż:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy Domaszowice z siedzibą: ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice;

2) wyznaczono inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Domaszowice z dniem 25 maja 2018 r., kontakt: e-mail: .pl tel: +48 77 4108250;

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu (o celu przetwarzania danych poinformują Państwa pracownicy przy załatwianiu poszczególnych spraw urzędowych) na podstawie (podstawa prawna w zależności od typu załatwianej sprawy również zostanie Państwu podana na konkretnym stanowisku);

4) odbiorcą Państwa danych osobowych będą (informacja na poszczególnych stanowiskach);

5) Państwa dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie: (dotyczyć może tylko sporadycznych przypadków zobligowanych przepisami prawa - gdy zaistnieje taka sytuacja zostaną Państwo o tym poinformowani na poszczególnych stanowiskach przy konkretnych typach spraw załatwianych w urzędzie);

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres (zgodnie z przepisami przepisów prawnych jakie wskazane zostaną w punkcie 3);

7) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Dannych Osobowych (dany: GIODO), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie przez Państwa danych osobowych jest (w zależności od typu załatwianej w urzędzie sprawy np. wymogiem ustawowym/warunkiem umownym/warunkiem zawarcia umowy - informacja będzie dostępna na poszczególnych stanowiskach). Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie (informacja dostępna na poszczególnych stanowiskach);

10) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.


DOCXKlauzula.wstawka_do_umow_ZWZZ__Klauzula informacyjna RODO dot przetwarzania danych osobowych.docx (20,63KB)