Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - siłownia zewnętrzna

Domaszowice, dnia 07.08.2017

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia oferty na usługę o wartości poniżej 30 000 euro.

 

Przedmiot zamówienia

Utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Polkowskie według załączonego projektu w zakresie polegającym na dostawie i montażu elementów nr: 1, 4 i 5, tj. orbitrek, motyl + twister oraz tablica informacyjna.

Jeżeli Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia w projekcie wskazuje oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Te określenia zostały zastosowane, aby opisać minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.

Termin realizacji zamówienia: do 15.09.2017 r.

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

Termin złożenia oferty: do 14.08.2017 r. do godz. 10.00

Warunki płatności: przelew 30 dni

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Helena Małaczyńska

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. W ofercie należy podać cenę netto i brutto za wykonanie usługi.

 

Wójt Gminy Domaszowice

        Zenon Kotarski

                 / - /

PDFprojekt budowlany.pdf (2,42MB)