Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje roczne o działalności podmiotów wobec Gminy Domaszowice przez podmioty prowadzące zawodową działalność lobbingową

Informacja Wójta Gminy Domaszowice o działaniach podejmowanych wobec organów gminy Domaszowice w roku 2023 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

PDFInformacja Wójta za 2023 rok działalność lobbingowa.pdf (96,46KB)


Informacja Wójta Gminy Domaszowice o działaniach podejmowanych wobec organów gminy Domaszowice w roku 2022 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

PDFInformacja Wójta Gminy Domaszowice o działaniach podejmowanych wobec organów gminy Domaszowice w roku 2022 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.pdf (120,50KB)


Informacja Wójta Gminy Domaszowice o działaniach podejmowanych wobec organów gminy Domaszowice w roku 2021 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

PDFInformacja Wójta Gminy Domaszowice o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Domaszowice w roku 2021 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.pdf (106,96KB)


Informacja Wójta Gminy Domaszowice o działaniach podejmowanych wobec organów gminy Domaszowice w roku 2020 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

PDFInformacja wójta o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Domaszowice w 2020 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.pdf (106,13KB)


Informacja Wójta Gminy Domaszowice o działaniach podejmowanych wobec organów gminy Domaszowice w roku 2019 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

PDFInformacja Wójta Gminy Domaszowice o działaniach podejmowanych wobec organów gminy Domaszowice w roku 2019 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.pdf (112,69KB)


Informacja Wójta Gminy Domaszowice o działaniach podejmowanych w 2018 roku wobec organów gminy Domaszowice przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

Lp

Określenie spraw, w których zawodowa działalność lobbingowa była podejmowana

Wskazanie podmiotów, które wykonywały zawodową działalność lobbingową

Określenie form podjętej zawodowej działalności lobbingowej, wraz ze wskazaniem, czy polegała ona na wspieraniu określonych projektów, czy też na występowaniu przeciwko tym projektom

Określenie wpływu, jaki wywarł podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa w danej sprawie

1

 

  1. Informacji o ilości umów, powierzchni oraz komu (podmiot) zostały wydane zezwolenia na uprawę konopi włóknistych na rok 2018 w granicach administracyjnych Urzędu.
  2. Zamieszczenie dołączonego downiosku ogłoszenia na stronie www/BIP Urzędu jak również wywieszenie w formie papierowej na terenie Urzędu na tablicy ogłoszeń.
  3. Dodatkowo odpowiedź na pytania:

- czy Urząd dysponuje informacjami odnośnie dostępności gruntów mieszczących się w granicach administracyjnych Urzędu wymagających czy też nadających się do rekultywacji gleb?

- czy Urząd dysponuje lub też nie na ten cel środkami finansowymi w 2019 roku i w latach następnych?

- czy Urząd jest zainteresowany podjęciem współpracy związaną na przywróceniu terenów zdegradowanych co znacząco odbije się na poprawę sytuacji środowiskowej w rejonie.

- o jakiej powierzchni są wyżej wspomniane grunty oraz pod jakimi numerami telefonu mogę uzyskać więcej informacji na temat dalszych rozmów konsultacyjnych w sprawie rekultywacji gleb tych o to terenów.

Artur Brylikowski Grupa lobbingowa Grass Roots Lobbing oraz Stowarzyszenie Canabis House

Wniosek e-mail  o udzielenie informacji;

współpraca Urzędu Gminy Domaszowice w zakresie rekultywacji zdegradowanych terenów w oparciu o uprawę konopi włóknistych ;propozycja rozważenia możliwości współpracy z reprezentowanymi firmami.

Zgłoszony wniosek nie miał wpływu na stanowienie prawa w danej sprawie, gdyż:

-Gmina Domaszowice nie zawarła umów oraz nie wydała pozwoleń dot. konopi włóknistych na rok 2018;

- nie dysponuje gruntami wymagającymi czy też nadającymi się do rekultywacji;

- nie dysponuje środkami finansowymi;

- nie jest zainteresowana podjęciem współpracy związanej z przywróceniem terenów zdegradowanych
Wnioskodawcy przesłano odpowiedź   na wskazany adres e-mailowy .

Sporządzono zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248.).

Wójt Gminy Domaszowice

/-/  Urszula Medyk


Informacja Wójta Gminy Domaszowice o działaniach podejmowanych wobec organów gminy Domaszowice w roku 2017 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r.  poz. 248 t. j.) informuję, że w roku 2017 wobec organów gminy Domaszowice nie były podejmowane działania przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.

Wójt Gminy Domaszowice

/-/ Zenon Kotarski


Informacja Wójta Gminy Domaszowice o działaniach podejmowanych wobec organów gminy Domaszowice w roku 2016 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 ze zm.) informuję, że w roku 2016 wobec organów gminy Domaszowice nie były podejmowane działania przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.

Wójt Gminy Domaszowice

/-/ Zenon Kotarski