Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY KW OP1U/00009349/1 W MIEJSCOWOŚCI STRZELCE

Domaszowice 2016-11-04

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

W związku z wydanym Zarządzeniem Wójta Gminy Domaszowice Nr OR. 0050.62.2016 z dnia 15 lipca 2016 r. Wójt Gminy przeznacza do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomość niezabudowaną obejmującą

- działkę numer 345/6 o pow. 0,6100 ha, położoną w obrębie Strzelce z karty mapy 4, posiadająca urządzoną księgę wieczystą numer OP1U/00009349/1.

W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Strzelce teren w połowie (3050 m²) oznaczony jest symbolem 25 ZMU - tereny pod zabudowę zagrodową i mieszkaniową jednorodzinną z usługami, pozostała część nieruchomości nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Domaszowice nieruchomość oznaczona jest symbolem R - tereny użytków  rolnych.

Cena nieruchomości: 54 651,00 zł brutto

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaszowicach oraz w sołectwie Strzelce na okres 6 tygodni tj. od dnia 4 listopada 2016. Ustala się termin 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu do dnia 19 grudnia  2016 roku do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy  Domaszowice pok. nr 10.          

Wójt Gminy

Zenon Kotarski