Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY KW OP1U/00042897/0, OP1U/00055358/4, OP1U/00042506/3, OP1U/0008128/1, OP1U/00081284/5 oraz OP1U/00017399/5

Domaszowice, dnia 1 sierpnia 2016 r.

WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonych  do  dzierżawy

W związku z podjętą uchwałą Rady Gminy Domaszowice Nr XVI.98.2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku Wójt Gminy Domaszowice przeznacza do dzierżawy:

1. Działka numer 645 o pow. 0,7300 ha, karta mapy 2, KW OP1U/00042897/0 w obrębie Strzelce - brak planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Domaszowice teren oznaczony jest symbolem RZ – teren łąk i pastwisk.
Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi - 1,5843 q żyta
     
2. Działka numer 74/1 o pow. 0,0600 ha, karta mapy 1, KW OP1U/00055358/4 w obrębie Domaszowice. W planie zagospodarowania przestrzennego wsi  Domaszowice teren oznaczony jest symbolem ZMU - tereny zabudowy zagrodowej  i mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.
Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi - 0,1674 q żyta

3. Działka numer 232 o pow. 1,0300 ha, karta mapy 1, KW OP1U/00042506/3 w obrębie Woskowice Górne. W planie zagospodarowania przestrzennego wsi  Woskowice Górne teren oznaczony jest symbolem UPs - tereny usług sportu.
Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi - zwolniony

4. Działka numer 119/2 o pow. 0,0900 ha, KW OP1U/0008128, działka numer 117/2 o pow. 0,2600 ha, KW 00081282/1 i działka numer 128/2 o pow. 0,1500 ha, KW OP1U/00081284/5 z katy mapy 1 w obrębie Dziedzice. W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Dziedzice teren oznaczony jest symbolem MM - tereny zabudowy mieszanej.
Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi - 1,6650 q żyta

Czynsz dzierżawny ustala się corocznie wg ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i płatny jest w dwóch ratach , I-rata do 15 marca, II-rata do 15 września.

Nieruchomości zostaną wydzierżawione w trybie bezprzetargowym. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaszowicach oraz sołectwa Domaszowice, Strzelce, Woskowice Górne i Dziedzice na okres 21 dni tj od dnia 1 sierpnia 2016 do 23 sierpnia 2016 roku oraz umieszczony na stronie internetowej www.domszowice.pl

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10.
 

Wójt Gminy Domaszowice


Domaszowice, dnia 1 sierpnia 2016 r.

WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonych  do  dzierżawy

W związku z podjętym Zarządzeniem Wójta Gminy Domaszowice Nr OR.0050.29.2016 z dnia 15 lipca 2016 roku, Wójt Gminy Domaszowice przeznacza do dzierżawy:

1. Część działki numer 157/11 o pow. 0,1500 ha, karta mapy 1, KW OP1U/00017399/5 w obrębie Gręboszów. W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Gręboszów teren oznaczony jest symbolem MU- tereny zabudowy mieszkaniowej i usług.
Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi - 0,5310 q żyta.

Czynsz dzierżawny ustala się corocznie wg ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i płatny jest w dwóch ratach , I-rata do 15 marca, II-rata do 15 września.

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona w trybie bezprzetargowym. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaszowicach oraz sołectwa Gręboszów na okres 21 dni tj od dnia 1 sierpnia 2016 do 23 sierpnia 2016 roku oraz umieszczony na stronie internetowej www.domszowice.pl.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10.
 

Wójt Gminy Domaszowice