Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY KW OP1U/00036401/2

Domaszowice 2015-09-08                          

WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do sprzedaży

W związku z podjętym zarządzeniem  Nr OR.0050.85.2015 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 26 sierpnia 2015 roku  wyznacza się do sprzedaży: w trybie przetargu działkę rolną niezabudowaną  numer 352 o pow. 1.8000 ha z karty mapy 4 położonej w miejscowości Strzelce, księga wieczysta OP1U/00036401/2.

Brak planu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Domaszowice teren oznaczony jest symbolem R-  tereny użytków rolnych.

 Cena nieruchomości brutto  - 73 080,00 zł

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaszowicach oraz w sołectwie Strzelce na okres 6 tygodni  tj od dnia  8 września 2015 r. do  21 października 2015 roku.

Ustala się termin 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. od dnia 8 września 2015 r. roku do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r.  poz. 518 z późn. zm.)

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10.

Wójt Gminy Domaszowice