Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o II publicznych przetargach ustnych nieograniczonych na nieruchomości określone w księdze OP1U/00036401/2, OP1U/00078844/5, OP1U00042897/0 w miejscowościach Nowa Wieś, Siemysłów oraz Strzelce

O G Ł O S Z E N I E

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z  2010r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.) i  § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. Nr 207 poz. 2108).

Wójt Gminy Domaszowice

o g ł a s z a

II  publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

nieruchomości nie zabudowanej położonej w miejscowości  Nowa Wieś obejmującej działkę numer 11 o powierzchni 0.5000 ha, km 1, księga wieczysta numer OP1U/00036401/2. Działka niezabudowana, położona w regionie  wiejskim w otoczeniu zabudowy mieszanej. Dojazd dogodny, uzbrojenie sieciowe działki : energia elektryczna i  woda – w bliskości. W planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowa Wieś  działka numer 11 oznaczona jest symbolem MM – teren zabudowy mieszanej w części 1200 m2 RP - tereny użytków  rolnych w części 3200 m2 oraz ZN - tereny zieleni nieuporządkowanej w części 600 m2. Przedmiotowa  nieruchomość stanowi  mienie komunalne Gminy Domaszowice  nie jest obciążona prawem osób trzecich i nie posiada zobowiązań.

 

Cena wywoławcza nieruchomości brutto                                    25 000,00 zł

Wysokość wadium :                                                                     2 500,00 zł

Minimalne postąpienie :                                                                 300,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 9 października 2015 r. o godzinie 13.15 w Sali narad Urzędu Gminy  Domaszowice. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w kasie Urzędu Gminy lub na konto Nr 56 8890 1011 0008 0031 2001 0006 BS Namysłów Oddział Domaszowice nie później niż do 5 października 2015 roku. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która przetarg wygra. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone.

            Cena nieruchomości ustalona w przetargu  oraz koszty geodezyjne w kwocie 396,00 zł płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10.

                                             Wójt  Gminy

Zenon Kotarski

Domaszowice 2015-09-08


O G Ł O S Z E N I E

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z  2010r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.) i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. Nr 207 poz. 2108).

Wójt Gminy Domaszowice

o g ł a s z a

II  publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Siemysłów obejmującej działkę numer  388/2 o powierzchni 0.7100 ha, km 3, księga wieczysta numer OP1U/00078844/5. Działka niezabudowana, położona w otoczeniu terenów zabudowy wiejskiej i terenów rolnych . Dojazd dogodny, uzbrojenie sieciowe działki: energia elektryczna i woda – w bliskości. W planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Siemysłów działka numer 388/2 w ok. 50% oznaczona jest symbolem MM  – teren zabudowy mieszanej w pozostałych 50% tereny użytków rolnych bez prawa zabudowy. Przedmiotowa  nieruchomość stanowi  mienie komunalne  Gminy   Domaszowice nie jest obciążona prawem osób trzecich i nie posiada zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto                                    40 000, 00

Wysokość wadium :                                                                      4 000,00 zł

Minimalne postąpienie :                                                                   400,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 9 października 2015 r. o godzinie 13.30 w Sali narad Urzędu Gminy  Domaszowice. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w kasie Urzędu Gminy lub na konto Nr 56 8890 1011 0008 0031 2001 0006 BS Namysłów Oddział Domaszowice nie później niż do 5 października 2015 roku. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która przetarg wygra. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone.

Cena nieruchomości ustalona w przetargu  oraz koszty geodezyjne w kwocie 396,00 zł płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10

Wójt  Gminy

Zenon Kotarski

Domaszowice 2015-09-08       


O G Ł O S Z E N I E

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z  2010r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.) i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. Nr 207 poz. 2108).

Wójt Gminy Domaszowice

o g ł a s z a

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

nieruchomości niezabudowanej  w miejscowości  Strzelce obejmującej działkę numer 120/1 o pow. 0.3300 ha  z karty mapy 3, księga wieczysta numer OP1U00042897/0 

Działka w otoczeniu terenów zabudowy wiejskiej, uzbrojenie sieciowe energia elektryczna , woda, dojazd dogodny.

W planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Strzelce, działka numer 120/1  oznaczona jest symbolem 16 ZMU – tereny pod  zabudowę zagrodową i mieszkaniową jednorodzinną z usługami.

Przedmiotowa  nieruchomość stanowi  mienie komunalne  Gminy   Domaszowice  nie jest obciążona prawem osób trzecich i nie posiada zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto                35 000,00

Wysokość wadium :                                                 3 500,00

Minimalne postąpienie :                                             400,00

Przetarg odbędzie się dnia  9 października 2015 r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Gminy  Domaszowice. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w kasie Urzędu Gminy lub na konto Nr 56 8890 1011 0008 0031 2001 0006 BS Namysłów Oddział Domaszowice nie później niż do 5 października 2015 r.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która przetarg wygra. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone.

   Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu doliczone będą  koszty geodezyjne w kwocie 396,00 zł . W/w należności płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10.

Wójt  Gminy

Zenon Kotarski

Domaszowice 2015-09-08